World Expo Rotterdam 2025

About the World Expo

Expo

The World Expo is one of the world’s oldest international events. Every five years, millions of visitors from all over the world come together to visit the six-month long World Expo and share ideas on a universal theme. The Bureau Internationals des Expositions (BIE) oversees the organization of World Expos and selects the hosts.

The next big event will be the World Expo Milano 2015 in Italy, which carries the theme 'Feeding the Planet, Energy for Life'. In 2020, the World Expo will be held in Dubai under the theme of 'Connecting Minds, Creating the Future'.

2025

Rotterdam is a city in the Netherlands with its eyes wide open to the world. It is a dynamic place with the biggest and most important port in Europe. Bringing the World Expo to Rotterdam fits perfectly with our constant drive for innovation and hands-on mentality. And what place would be more suited to discuss the transition to a new, sustainable economy than Rotterdam?

Positioned in the heart of a maze of waterways, it has always been a city shaped by its connections with the outside world and its port industries. Rotterdam knows that the sustainable development of port and city are of great economic, social and environmental importance. It plays a leading role in water and resource-related industries, making it the perfect place to talk about innovation in these fields.

The World Expo is a perfect opportunity for Rotterdam to show what it has to offer. Not only as a hub for innovation, but also as a hotspot for architecture, art and design buffs. Rotterdam: World Port, World City, World Expo.

ambition

An economy that is prosperous and thriving, but sustainable, fair and resource-efficient at the same time: it’s an ambition we can all share. But if we are going to get anywhere near achieving it, we have to close the gap between dreaming and doing.

The World Expo Rotterdam 2025 provides a great means to do so. We invite all members of the community, businesses, innovators, organizations, artists and scientists to work with us and think of projects that will drive economic growth and take ecological factors into account.

Do you have an idea that contributes to a sustainable world? An idea that needs to be carried out today and showcased at the World Expo Rotterdam in 2025? Get in touch with us and we will find the best way to support your plans. 

environmental challenges

Groundwater is rapidly becoming polluted and depleted. Our oceans are turning into plastic soup. And low-lying places are in danger of being submerged under water as sea levels rise. The linear 'take, make, dispose' model of industrialization disregards the limitations of our planet and harms the system it lives off. How to deal with this harsh reality?

World Expo Rotterdam 2025 supports the move towards a new reality. A reality in which today’s products are tomorrow’s resources. Think of disassembling old products to form new ones. Or think of using waste as energy. The possibilities are endless – as long as they contribute to a sustainable economy.  

We need to chuck our throw-away mentality and find exciting ways to restore and preserve what we have. For these reasons, the theme of World Expo Rotterdam 2025 is Changing Currents. One of the subthemes will be Deltas in Transition. As a delta city, Rotterdam can show the world how it links its green ambitions to a strong economy. 

economic opportunities

Current global markets have great strengths in promoting economic growth and reducing poverty. But let’s face it: the earth is finite. If we keep on producing and consuming goods and resources, we will eventually face limits to the growth of our economies. And even worse, dangerously large public debts will jeopardize the needs of future generations. How to turn around the worldwide economy? How to create clean and fair communities?

World Expo Rotterdam 2025 is a powerful tool for sustainable growth. It brings together the brightest minds in industry, academia, government and research to share ideas on a new economy that is energy and resource efficient. Millions of visitors can engage with these ideas and stories between now and in 2025.

Nieuws archief

Type: nieuws

Brief aan de minister

In de aanloop naar het Kamerdebat over Expo 2025 zetten de initiatiefnemers van Expo 2025 nogmaals hun argumenten op een rij in een brief aan minister Kamp.

Lees verder

Type: nieuws

Leendert Bikker op Radio 1

Leendert Bikker reageert in een interview op Radio 1 op het besluit van minister Kamp om Expo 2025 niet te steunen.

Beluister hier het interview

Type: nieuws

Kans gemist...

Kabinet wijst Expo 2025 af.

Lees verder

Type: nieuws

Kans gemist...

Het Kabinet heeft besloten Nederland niet kandidaat te stellen voor Expo 2025. Daarmee laat onze regering de kans liggen om een grote stap vooruit te zetten in de noodzakelijke transitie van de Nederlandse economie naar een toekomstbestendig, circulair model.

Met Expo 2025 stond een uniek samenwerkingsverband van ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden klaar om een ambitieus tienjarig economisch programma uit te voeren. Een programma dat Nederland op voorsprong had kunnen zetten in een wereld waarin verspilling en vervuiling plaatsmaakt voor slimme technologie en hergebruik van energie en grondstoffen.
 
Het besluit van de Nederlandse regering om Expo 2025 niet te steunen toont het verschil tussen ‘lef’ en ‘laf’. Ja, het Kabinet omarmt de partijen die voorop willen lopen in de economische transitie. Maar nee, het lef ontbreekt om daar dan ook voluit in mee te investeren. Een gemiste kans en een grote tegenslag voor al die partijen die zich in de afgelopen twee jaar met hart en ziel hebben ingezet om Nederland met een groots programma op voorsprong te zetten.
 
Namens de initiatiefnemers van Expo 2025,
 
Leendert Bikker

 

Lees hier de brief van minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer

Type: nieuws

Wordt MaaS vervoersconcept Expo 2025?

Aernout van der Bend, directeur van de Verkeers-onderneming, ziet Expo 2025 als een unieke gelegenheid om spectaculaire innovaties in ons verkeerssysteem door te voeren.

Lees verder

Type: nieuws

Wordt MaaS vervoersconcept Expo 2025?

Mobility as a Service (MaaS) is een Fins concept waarbij gebruikers hun vervoersbehoefte afnemen bij een Mobility Operator. Zeg maar een abonnement op vervoer naar keuze, per OV, auto of anderszins, van deur tot deur en altijd binnen de afgesproken tijd beschikbaar. Dit vernieuwende idee kan binnenkort werkelijkheid worden in Rotterdam. De Verkeersonderneming neemt het in ieder geval zeer serieus. Voor directeur Aernout van der Bend is het één van de vele innovaties die hij graag in de aanloop naar Expo 2025 werkelijkheid zou willen laten worden.

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. Het doel van De Verkeersonderneming is het bereikbaar houden van Rotterdam door bestaande infrastructuur slim te gebruiken en door werkgevers en werknemers slimmer te laten reizen en werken. De Verkeersonderneming is daarmee een broedplaats van innovaties op het gebied van mobiliteit.

Directeur Aernout van der Bend:  ‘De mensen achter MaaS zijn naar ons toegekomen omdat Rotterdam met zijn marktplaats voor mobiliteit voorop loopt. We bieden al meer dan 20 diensten die alternatieven bieden voor een plekje in de dagelijkse files en hebben met onze inzet al ruim 16.000 mensen permanent uit de spits weten te halen.’ Van der Bend is trots op wat De Verkeersonderneming heeft bereikt en ziet Expo 2025 als een uitgelezen kans om het denken over stedelijk vervoer radicaal te veranderen de komende jaren.

Marktplaats

De Verkeersonderneming werkt volgens vier programmalijnen: reisgedrag, rijgedrag, logistiek en netwerkversterkende maatregelen. ‘Over die vier pakketten heen hebben we allerlei producten ontwikkeld’, vertelt Van der Bend. ‘Waar we groot in zijn is vraagbeïnvloeding en mobiliteitsmanagement. Ons principe is dat bereikbaarheid niet alleen een zaak van de overheid is maar dat bedrijfsleven en gebruikers zelf er ook veel aan kunnen doen. Wij brengen vraag (weggebruikers) en aanbod (bedrijven die vervoersoplossingen bieden) bij elkaar, waarbij we zelf de rol van ‘marktmeester’ innemen.’

Aernout van der Bend (midden)

Aernout van der Bend (midden) bij de uitreiking van de mobiliteitsprijs het Gouden RAI Wiel.

Op de marktplaats voor mobiliteit van De Verkeersonderneming staan initiatieven die mensen helpen om de spits te mijden. Voorbeelden daarvan zijn de Rotterdamse watertaxi, collectief vervoer in de haven, deelfietsen en My Jini, een kastje in de auto dat je rijgedrag meet en waarmee je punten kunt verdienen die je kunt besteden bij Allianz of Shell. ‘Op de ring hebben we een betaald spitsmijden programma. Dat werkt goed want van de duizenden deelnemers die we per keer bereiken blijft uiteindelijk meer dan 50% structureel weg uit de spits.’

Een nieuwe marktplaats is in onderzoek, gericht op vernieuwing van de bestaande infrastructuur. Al 61 marktpartijen hebben zich hiervoor aangemeld. ‘Ik mag nog niets verklappen maar er zitten ideeën bij die niet zouden misstaan op de Expo’, aldus Van der Bend. Expo 2025 is voor hem een fantastische proeftuin voor de vele ideeën die nog in de koker van De Verkeersonderneming en haar partners zitten. ‘Een Expo versnelt het denken over innovaties en slimme oplossingen. In de normale situatie duurt het altijd erg lang voordat een idee werkelijkheid wordt, waarbij het vaak blijft hangen op wie het betaalt. Een Expo geeft ruimte aan nieuw perspectief, het laat zien wat er allemaal mogelijk is. Daarmee zet het de deur open naar nieuwe denkrichtingen.’

 

Type: nieuws

Bestuurders Zuidelijke Randstad willen World Expo 2025

Bestuurders in de Zuidelijke Randstad vinden dat World Expo Rotterdam 2025 belangrijk kan bijdragen aan de noodzakelijke transitie van de economie.

Lees verder

Type: nieuws

Bestuurders Zuidelijke Randstad willen World Expo 2025

Bestuurders in de Zuidelijke Randstad willen dat het Kabinet positief besluit om de World Expo 2025 in Rotterdam mogelijk te maken. Dat hebben zij nog eens bevestigd tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van het netwerk Zuidelijke Randstad in het WTC in Rotterdam. De wethouders uit onder andere Rotterdam, Alphen aan den Rijn, Delft, Gouda en Papendrecht en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland onderstreepten het belang van de World Expo 2025 om de economische transitie in Zuid-Holland te versnellen.

De World Expo 2025 is niet alleen een groots internationaal evenement, het is een tienjarig traject om de Nederlandse economie fundamenteel te vernieuwen. Bij groen licht van het Kabinet staat een samenwerkingsverband van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid klaar om aan de toekomst van Nederland te werken. De bestuurders in de Zuidelijke Randstad zien de World Expo 2025 als katalysator voor samenwerking in de Zuidelijke Randstad en trekken intensief met elkaar op om de World Expo 2025 binnen te halen, en het kabinet ervan te overtuigen dat de World Expo2025 naar Rotterdam moet komen.

De Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg noemt het fantastisch dat zijn stad de roemruchte World Expo in 2025 wil organiseren. ‘De Rotterdamse gemeenteraad heeft zich onlangs achter dit plan geschaard. We omarmen allemaal deze innovatieve plannen van daadkrachtige ondernemers. Het was goed dit te kunnen delen met de vertegenwoordigers van Zuidelijke Randstad. Met deze partners kunnen we deze ambitie waarmaken.'

 

Type: nieuws

CEO's houden pleidooi voor Expo 2025

De CEO's van ING, Philips en Van Oord hebben zich richting kabinet uitgesproken voor de kandidaatstelling van Nederland voor World Expo 2025.

Lees verder

Type: nieuws

CEO's houden pleidooi voor Expo 2025

Een aantal grote Nederlandse bedrijven wil dat Nederland zich kandidaat stelt voor het organiseren van de World Expo in 2025. 'Het is een goede versneller van de economie', zegt Philips-topman Frans van Houten deze week in Forum. 'De Expo zet een punt op de horizon en zorgt voor nieuw elan', aldus Ralph Hamers van ING. Binnenkort moet het kabinet besluiten over de kandidatuur, waarna uiterlijk in 2018 bekend zal worden of Rotterdam de Expo mag organiseren.

Het Nederlandse bedrijfsleven draagt een derde van de 30 miljoen euro bij die de Nederlandse campagne kost. Ook als we de Expo niet krijgen, heeft Nederland drie jaar de mogelijkheid gekregen om zichzelf internationaal op de kaart te zetten, aldus Van Houten. 'De deelname brengt in elk geval mensen bij elkaar en levert enthousiasme op', stelt Pieter van Oord van het gelijknamige maritieme concern.

V.l.n.r. Ralph Hamers (ING), Frans van Houten (Philips) en Pieter van Oord (Van Oord)

No leftovers
De totale kosten van de Expo worden geraamd op enkele miljarden euro's. Het is de bedoeling dat er na afloop geen Expo-gebouwen worden gesloopt en dat alleen infrastructuur wordt aangelegd die toch al nodig is. 'De inzet is: no leftovers', aldus Van Houten. Als locatie van de Expo wordt gedacht aan de oude havengebieden van Rotterdam.

Niet: doe maar normaal
Volgens Hamers biedt de Expo, met als thema 'Delta's in transitie', de mogelijkheid om te laten zien dat Nederland niet alleen nuchter en rechtdoorzee is, maar ook duurzaam. Van Oord vindt dat Nederland gewoon moet laten zien waar het goed in is. 'Nu eens niet: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.'

Lees het volledige pleidooi van de drie CEO's in het magzine Forum van VNO-NCW

Type: nieuws

Rotterdamse gemeenteraad stemt in met Expo 2025

Raad geeft breed commitment om Expo 2025 mogelijk te maken.

Lees verder

Type: nieuws

Rotterdamse gemeenteraad stemt in met Expo 2025

De Rotterdamse gemeenteraad heeft op 17 maart met een ruime meerderheid haar steun uitgesproken voor Expo 2025. Met het besluit spreekt de gemeente Rotterdam een breed commitment uit om 10 jaar intensief te werken aan een duurzame economie en samenleving én de Wereldtentoonstelling in 2025 mogelijk te maken. De Wereldtentoonstelling in 2025 zal plaatsvinden in de hele stad met een focus op drie gebieden: Merwe-Vierhavens, Rijn-Maashaven en Boompjes/Maritiem district. Tevens zal de gemeente bijdragen aan het realiseren van de benodigde infrastructuur om de Wereldtentoonstelling mogelijk te maken, zoals deze is opgenomen in het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam.

Expo 2025 is een 10 jarig economisch programma dat uitmondt in de wereldtentoonstelling van 2025. Innovatie en de transitie naar een duurzame economie staan hierin centraal. Expo 2025 bevat een speciaal programma gericht op het creëren van werkgelegenheid voor Rotterdamse jongeren, ‘Expo Works’. De gemeente wil met bedrijven en scholen afspraken maken om jongeren op te leiden en te activeren voor Expo-activiteiten en vernieuwende economische initiatieven. Hiertoe wordt onder meer een kenniswerkplaats ingericht.

Debat
Tijdens het debat nam de gemeenteraad een motie aan van het CDA om het midden- en kleinbedrijf in de stad actief te betrekken bij Expo 2025. De VVD pleitte voor een goede bereikbaarheidsaanpak zodat de stad tijdens het evenement ook voor bewoners voldoende toegankelijk blijft. Ook dit voorstel werd omarmd. Groen Links diende moties in over de ondertunneling van de Boompjes en de aanleg van een metrolijn op zuid. Deze moties werden verworpen. Verder was er brede steun in de gemeenteraad voor het Expo initiatief. 

 

Type: nieuws

BREDE STEUN VOOR PLAN EXPO 2025

Ruim 70 overheden, maatschappelijke organisaties en grote bedrijven steunen het voorstel om Expo 2025 in Nederland te organiseren.

Lees verder

Type: nieuws

BREDE STEUN VOOR PLAN EXPO 2025

Het plan voor Expo 2025 kan rekenen op brede steun. Expo 2025 wordt anders dan eerdere edities, het uitgangspunt is ‘no leftovers’. Alles wat wordt gebouwd heeft ook een bestemming na afloop van het evenement. Voorts omvat het plan voor Expo 2025 een tienjarig economisch programma dat een impuls van ca. € 50 miljard kan geven aan het BNP van Nederland.

Onder de voorstanders van Expo 2025 bevinden zich grote ondernemingen verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition (Philips, AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, KLM, Heineken, Shell en Unilever). Het initiatief wordt ondersteund door onder meer ING, Rabobank, KPMG, EY, AVR, Eneco, KLM, KPN, Royal HaskoningDHV, Van Oord en Siemens. Verder is er support uit de regio Zuid-Holland, de culturele sector, het Havenbedrijf Rotterdam, Natuurmonumenten, kenniscentra en innovatieplatforms.

 

Het plan voor Expo 2025 is begin december 2015 ingediend bij de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Buitenlandse Zaken. De ministeries gaan het plan beoordelen aan de hand van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Hiermee wil het Rijk de kosten en opbrengsten van Expo 2025 nader in beeld brengen. Ook wordt de samenwerking tussen Rijk, regio en bedrijfsleven verder uitgewerkt. Vervolgens zal het kabinet haar standpunt bepalen.

Economische Transitie
De drijfveer van de bedrijven, organisaties en overheden achter Expo 2025 is primair economisch van aard. Met Expo 2025 willen zij de transitie naar een intelligente, circulaire economie versnellen en Nederland daarmee op voorsprong zetten in de wereld. Dat begint al direct: in de aanloop naar Expo 2025 worden over een breed front investeringen gedaan en projecten aangejaagd die economische kansen opleveren voor bedrijven en kennisinstellingen, maar ook banen en stages voor studenten en middelbare scholieren.

Uitnodiging aan de wereld
De wereldtentoonstelling is een nationaal event waarvan de hoofdlocatie in Rotterdam is. Wereldtentoonstellingen zijn per definitie omvangrijk, hebben sterke wereldwijde merk- en mediawaarde, en maken veel los. Een wereldtentoonstelling is vormvrij en kan daardoor op maat ontwikkeld worden tot een groots doel en aansprekend programma: een uitnodiging aan de wereld om bij te dragen aan economische transitie. Daarmee kan Nederland zich in 2025 aan de wereld presenteren als een voorloper in de ‘next economy’.

Miljoenen bezoekers
Eerdere wereldtentoonstellingen trokken tientallen miljoenen bezoekers. Dit jaar ontving Expo Milaan ruim 21 miljoen mensen. De grootste wereldtentoonstelling in de geschiedenis vond plaats in Sjanghai in 2010 waar 75 miljoen bezoekers de poorten passeerden. Volgens berekeningen kan Nederland de verwachte bezoekersstroom goed aan, ook omdat verschillende onderdelen van het programma over het land worden verspreid. Zo profiteren ook andere regio’s van Expo 2025 en krijgen het toerisme en het zakelijke bezoek in het hele land een impuls, zowel offline als online.

Alle betrokken partijen bij Expo 2025 zien het evenement én de weg daar naar toe als een grote kans voor Nederland.

 

Expo Partners
De groep voorstanders van Expo 2025 is divers, groot en groeit. De tussenstand:

Bedrijfsleven
ABN AMRO Bank N.V., AkzoNobel, AVR-Afvalverwerking B.V., Deltalinqs, DSM, Eneco Groep, EY, First Dutch Group, FrieslandCampina, HAL Investment B.V., Heineken, Indofin Group, ING Bank Nederland, Jong Erasmus Trustfonds, Jong Havenvereniging, KLM, KPMG, KPN, Philips, Rabobank, Robeco, Rot.Jong, Rotterdam Partners, Royal Dutch Shell, Royal Haskoning DHV, Siemens Nederland N.V., Studio Roosegaarde, TBI Holdings B.V., Van Oord, VNO-NCW, Vopak Management Netherlands B.V. en Yes!Delft.

Lokale en regionale overheden
Economische Programmaraad Zuidvleugel, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Delft, Gemeente Dordrecht en Drechtsteden, Gemeente Leiden, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Schiedam, Gemeente Vlaardingen, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Provincie Zuid-Holland, Regio Midden-Holland en Gemeente Gouda.

Semipublieke organisaties
Havenbedrijf Rotterdam N.V., InnovationQuarter, NBTC Holland Marketing, NS en Topsector Water.

Onderwijs- en kennisinstellingen
3TU (Technische Universiteiten Twente, Eindhoven en Delft), Albeda College, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hout- en meubileringscollege, STC-Group, TNO en Zadkine.

Maatschappelijke organisaties
International Film Festival Rotterdam, Koninklijke Horeca Nederland, Kunsthal Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Stichting Muze en Vereniging Natuurmonumenten.
 

Type: nieuws

Partners Expo 2025 klaar voor volgende fase

Bij groen licht voor Expo 2025 staat een samenwerkingsverband van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid klaar om 10 jaar aan de toekomst van Nederland te werken.

Lees verder

Type: nieuws

Partners Expo 2025 klaar voor volgende fase

Honderd partners van Expo 2025 kwamen woensdag 20 januari bij elkaar op het hoofdkwartier van het Expo-team aan de Rotterdamse Veerhaven. In een sfeer van verwachtingsvolle spanning werd vooruit gekeken naar het moment waarop het kabinet een finaal besluit neemt over de kandidaatstelling van Nederland. Leendert Bikker, die twee jaar geleden met een groep ondernemers het idee voor een Expo lanceerde, memoreerde nog eens de kern van het plan: versnelling van economische groei en transitie.

Klik hier voor een overzicht van het Expo-plan

Expo 2025 is niet alleen een groots internationaal evenement, het is een tienjarig traject om de Nederlandse economie fundamenteel te vernieuwen, stelde Bikker in zijn presentatie. Met Expo 2025 manifesteert Nederland zich op het wereldtoneel als een land dat de expertise heeft om duurzame economische ontwikkeling mogelijk te maken. Denk daarbij aan innovatieve oplossingen op het gebied van water, voedsel of energie. Bikker stelde dat een keuze voor een Expo in Nederland vergeleken kan worden met eerdere gedurfde besluiten die bepalend zijn geweest voor het succes van de Nederlandse economie, zoals het graven van de Nieuwe Waterweg en de aanleg van Schiphol in de aanloop naar de Olympische Spelen van 1928.

Het huidige Expo-team heeft haar belangrijkste taak er inmiddels op zitten: het plan is in december opgeleverd. Het is nu aan de Nederlandse regering om een keuze te maken en Nederland dit voorjaar formeel aan te melden als kandidaat bij de BIE in Parijs. Als dat gebeurt, staat er een nieuw samenwerkingsverband van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid klaar om 10 jaar aan een duurzame, betere toekomst voor Nederland te werken.

 

Type: nieuws

Futuristische Expo ontwerpen van Hyperbody studenten Delft

Interactieve bouwwerken en systemen die geautomatiseerd reageren op wensen van bezoekers en hun omgeving. Wordt dat Expo 2025?

Lees verder

Type: nieuws

Futuristische Expo ontwerpen van Hyperbody studenten Delft

Tien groepen studenten van de onderzoeksgroep Hyperbody van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft hebben een serie spectaculaire ontwerpen gemaakt voor Expo 2025. Het gaat om interactieve bouwwerken en systemen die geautomatiseerd reageren op wensen van bezoekers en zich kunnen aanpassen aan het programma, de omstandigheden en de locaties van de wereldtentoonstelling. De studenten werden begeleid door prof. ir. Kas Oosterhuis en assistent prof. Nimish Biloria.

Hyperbody is de leerstoel digitale architectuur aan de Faculteit Bouwkunde TU Delft, opgericht en geleid door prof. ir. Kas Oosterhuis. De groep richt zich op onderzoek naar de mogelijkheden om bouwwerken te maken die in verbinding staan met hun omgeving en hun gebruikers en daarop reageren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van digitale technieken en sensoren. Door de toepassing van digitale technieken verandert niet alleen het gebouw zelf, maar ook het ontwerpproces en de constructie. Volgens Kas Oosterhuis staat de bouw een revolutie te wachten.


Kas Oosterhuis‘We hebben verschillende gesprekken met de gemeente Rotterdam gevoerd’, vertelt Kas Oosterhuis. ‘Daaruit bleek de wens om de rivier als een verbindend element te gebruiken voor de locaties van Expo 2025, maar ook om bijvoorbeeld allerlei bestaande en toekomstige innovatieve hotspots met elkaar te verbinden. De opdracht aan de studenten was dan ook om met oplossingen te komen die blijvend van waarde zijn voor de Rotterdamse regio. Elke groep koos een plek langs het water en ging daarmee aan de slag.’

Nimish BiloriaNimish Biloria vult aan: ‘Een belangrijk gegeven was dat we geen landenexpo meer organiseren maar een thematische expo. Met dat uitgangspunt kunnen exposities van meerdere landen bij elkaar komen op wisselende locaties. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om systemen te bouwen die daarop aansluiten door niet uit te gaan van vaste structuren maar van flexibele systemen. We werken bijvoorbeeld met interactieve componenten die kunnen herkennen dat zich een menigte verzamelt aan een kant van de oever en dat er een event is aan de andere kant. Drijvende, zichzelf voortstuwende componenten vormen dan samen een tijdelijke brug die mensen naar de overzijde leidt. Is die taak volbracht dan beweegt het systeem weer naar een andere locatie of vormt zichzelf tot een ander bouwwerk.’

De opdracht inspireerde studenten tot meerdere ideeën en ontwerpen die te bekijken zijn op de website van Hyperbody In hun werk hebben de studenten de thematiek van Expo 2025 gevolgd, Deltas in transition, Changing currents. Veel van hun werk behandelt de problematiek waar de wereld de komende decennia mee te maken krijgt, zoals de verandering van het klimaat, water en voedsel. Maar bovenal laat het zien welke enorme impact nieuwe technologie heeft op de wijze waarop we in de toekomst onze bebouwde omgeving gaan vormgeven. Expo 2025 kan daar een fantastische showcase van zijn.

Bekijk al het werk van de studententeams op de Hyperbody projectwebsite

 

Type: nieuws

Advies: maak Expo 2025 ultieme aanjager

Hoe haalt Rotterdam optimaal rendement uit Expo 2025? Studenten en onderzoekers van de Willem de Kooning Academie deden drie maanden onderzoek en bezochten Expo Milaan.

Lees verder

Type: nieuws

Advies: maak Expo 2025 ultieme aanjager

Expo 2025 kan veel betekenen voor Rotterdam en Nederland als een paar scherpe adviezen worden gevolgd. Dat stelt een onderzoeksgroep van het programma Citybranding & Leisure van de Willem de Kooning Academie. De groep studenten en docenten maakte een analyse van Expo Milaan en sprak met de initiatiefnemers van Rotterdam 2025.

De ‘visitor journey’ staat centraal in het WDKA-advies. Vooraf moet goed uitgewerkt zijn wat de bezoeker gaat beleven in Rotterdam. De Expo-locaties in de binnenstad en langs de rivier moeten een integrale ‘experiencescape’ worden. Daarbij zien ze een grote rol voor bewoners en ondernemers in de stad om het programma vorm te geven.

Lees meer over het onderzoek in het artikel van onderzoekscoördinator Martijn Mulder op de website Vers Beton 

 

 

 

Type: nieuws

MIARD studenten ontwerpen Expo paviljoen

Van een waterbassin tot een reizend paviljoen over de hele wereld. Toekomstige interieurarchitecten presenteerden afgelopen week hun ontwerpen voor de World Expo in 2025.

Lees verder

Type: nieuws

MIARD studenten ontwerpen Expo paviljoen

25 ontwerpen, een groep zenuwachtige eerste- en tweedejaars studenten van de MIARD opleiding (Master of Interior Architecture and Retail Design) aan het Piet Zwart Institute én een strenge jury van vijf architecten. Afgelopen week was het eindelijk zover: het project voor Expo 2025 werd afgerond. Twee volle dagen stonden volledig in het teken van de eindpresentaties van de studenten, waarbij team Expo ook was uitgenodigd. En wat waren we onder de indruk!

Begin oktober kregen de studenten de volgende opdracht: ontwerp een expositie- of informatiepaviljoen voor de World Expo in 2025. Om het project zo duurzaam mogelijk te houden kregen de studenten het deels leegstaande Akragon gebouw toegewezen om te hergebruiken. Dit gebouw staat middenin het centrum en vlakbij het Hofplein. De studenten mochten zelf invulling geven aan het paviljoen; wordt het alleen een ruimte waar je informatie kan krijgen of een plaats voor bijeenkomsten waar een publiek debat kan worden gevoerd? Of wordt het een plek waar bezoekers een ervaring kunnen opdoen? Tijdens de presentaties bleek al gauw dat de lat hoog was gelegd. Dit resulteerde niet alleen in mooie en bijzondere ontwerpen, maar ook in kritische feedback vanuit de jury.

Team Expo heeft de twee presentatiedagen als zeer inspirerend ervaren. De studenten keken stuk voor stuk vanuit een ander perspectief tegen een World Expo aan. Dit zorgde voor zeer verschillende paviljoens. De ontwerpen gingen van een Akragon dat compleet werd omgebouwd tot een waterbassin of een big data opslag tot een Akragon waarin je een reis kon maken door de atmosfeer van Rotterdam. Niet alle paviljoens waren bedoeld voor gebruik tijdens het event zelf in 2025. Er waren ook studenten die zich richtten op de periode voorafgaand aan of na de expo. In het ‘Paviljon of flexible borders’ konden bezoekers bijvoorbeeld leren om toleranter te zijn en open te staan voor het grote aantal toeristen dat door een World Expo naar Nederland zou komen. Een andere student had juist van het Akragon een plek gemaakt waar je met elkaar herinneringen kan ophalen over de Expo 2025. Je kon het dan ook zo gek niet bedenken, maar achter elk ontwerp zat een bijzonder idee.

Het Expo-team wil de studenten dan ook enorm bedanken voor hun harde werk en het delen van hun visie op de World Expo. Dankzij jullie werd de Expo alvast een stukje tastbaarder. Wij hebben er van genoten! 

Type: nieuws

In de pers: Expo kans voor Nederland

AD/RD beschrijft in een voorpagina-artikel wat Expo 2025 voor Nederland kan betekenen.

Lees verder

Type: nieuws

Terug- en vooruitblik World Expo op provinciehuis

Vijftig partners van de World Expo 2025 kijken terug op een succesvolle bijdrage en benadrukken het belang van een World Expo voor Nederland

Lees verder

Type: nieuws

Terug- en vooruitblik World Expo op provinciehuis

'Wij geloven dat het initiatief om de World Expo in 2025 naar Rotterdam, naar Nederland, te brengen ons verder brengt in samenwerking. Het biedt ons focus op verbinding, verbreding en versnelling. Laten we er samen voor zorgen dat die Expo er komt.' Dat zei gedeputeerde Adri Bom-Lemstra dinsdag 1 december tijdens de Terugblik Vooruitblik World Expo op het provinciehuis.

De bijeenkomst, bezocht door zo’n vijftig partners van de World Expo 2025, was bedoeld om stil te staan bij de resultaten van de Zuid-Hollandse bijdrage aan de World Expo 2015 in Milaan én om vooruit te blikken op het binnenhalen van de World Expo 2025 in Rotterdam. Adri Bom-Lemstra maakte bekend dat Gedeputeerde Staten op 1 december een Letter of Commitment (LoC) hebben vastgesteld. In het LoC geeft Zuid-Holland aan welke inspanningen zij wil leveren om de World Expo mogelijk te maken. Daarmee is de provincie Zuid-Holland een van de vele partners die een dergelijke Letter of Commitment indienen.

Namens de Stichting World Expo Rotterdam schetste programmamanager Liesbeth Schipper de voortgang van het project: 'We zien er de afgelopen periode ongelooflijk veel partners bijkomen, die allemaal hun steun voor de Expo in Rotterdam uitspreken. Steeds meer gemeenten tonen zich enthousiast maar ook grote ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Dat is geweldig om te zien.'

Foto: Consul-generaal David de Waal wordt geïnterviewd

Het belang van een Expo kan niet genoeg worden benadrukt, zei directeur Rinke Zonneveld van de Zuid-Hollands ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter. 'Een World Expo is een enorme magneet voor business in Zuid-Holland en daarbuiten.' De Nederlandse Consul-generaal in Milaan, David de Waal, kon dat alleen maar beamen. Hij keek terug op een succesvolle bijdrage van Nederland aan de Expo in zijn stad, en prees in het bijzonder de Zuid-Hollandse inbreng. Tijdens de bijeenkomst op het provinciehuis vertelden diverse Zuid-Hollandse ondernemers over hun ervaringen in Milaan, en welke spin off die nu al heeft of in de toekomst kan krijgen.

Type: nieuws

Meer innovaties in Nederland, maar de investeringen dalen

Prof. dr. Henk W. Volberda presenteerde tijdens het Innovatie Festival de bevindingen uit de Innovatie Monitor. Expo 2025 zet de belangrijkste take-aways nog even op een rij.

Lees verder

Type: nieuws

Meer innovaties in Nederland, maar de investeringen dalen

Een volle dag in het teken van innovaties én de transitie naar de Next Economy. Die mocht Expo 2025 natuurlijk niet missen. Afgelopen donderdag was het team dan ook aanwezig op het Innovatie Festival in Rotterdam. Vele innovaties kwamen er voorbij, maar eerst werd het team tijdens de opening ondergedompeld in interessante, mooie, maar ook zorgwekkende bevindingen uit de Innovatie Monitor. Een onderzoek dat uitgevoerd is onder leiding van Prof. dr. Henk W. Volberda van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

‘Nederlandse bedrijven realiseren meer innovaties, maar de daling van investeringen in technologische innovatie zet zich voort,’ begon Volberda zijn presentatie. Een mooi begin, maar zorgwekkend is het wel dat er minder geïnvesteerd wordt in onderzoek en ontwikkeling. Het duurt immers 5 á 10 jaar voordat een innovatie in de markt gebracht kan worden. Dit kan volgens Volberda een bedreiging zijn voor ons innovatievermogen in de toekomst en laat dat nou juist hetgeen zijn waar de transitie naar een nieuwe economie gebaat bij is.  

De stijging van de realisatie van product- en dienstinnovaties kan volgens Volberda vooral verklaard worden door de toename van sociale innovaties. Bedrijven zijn minder hiërarchisch georganiseerd en werken vaker samen met externe partners. Zodoende wordt hun innovatiesnelheid verhoogd. ‘Er moet niet alleen gefocust worden op radicale innovaties. Sociale innovaties zijn van groot belang,’ aldus Volberda. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat maatschappelijk verantwoord ondernemen het innovatievermogen stimuleert.

Als je als bedrijf je innovatiesnelheid wilt verhogen kan het investeren in een start-up een interessante optie zijn volgens Volberda. ‘Disruptieve innovaties, de innovaties die de gevestigde spelers wegspelen, zijn vooral te vinden bij start-ups.’ Tot nog toe worden disruptieve innovaties voornamelijk op het technologische gebied gezien. Zowel op energie en sociaal gebied blijkt het aantal innovaties nog laag. Voor Expo 2025 bevestigen deze bevindingen dat er een rol vervuld kan worden als een versneller van innovaties. Welke partijen kunnen gekoppeld worden aan welke start-ups of innovatieve oplossingen? Wie kan investeren in welk project? Een mooie kans, die het team van Expo 2025 maar al te graag met beide handen aangrijpt. 

 

Type: nieuws

Rotterdam lanceert Innovation District

Rotterdam heeft een van de mogelijke locaties voor Expo 2025 benoemd tot Innovation District.

Lees verder

Type: nieuws

Rotterdam lanceert Innovation District

Stadshavens wordt het Innovation District van Rotterdam. Dit maakte wethouder Adriaan Visser bekend op het druk bezochte Innovation Festival 2015. Het Stadshavensgebied wordt door de gemeente en het havenbedrijf gezamenlijk ontwikkeld. De wethouder formuleerde de missie voor het gebied kort en krachtig: ‘Wat mij betreft gaan het Merwe-Vierhavensgebied en RDM uitgroeien tot de grootste innovatieplatforms van Europa.’

Innovation Districts zijn gebieden waar vooruitstrevende instellingen en bedrijven clusteren en zich verbinden met start-ups, bedrijfsincubators en bedrijfsversnellers. Dat is precies wat er in het Rotterdam Innovation District gebeurt: door de verschuiving van de havenindustrie naar het westen is in RDM Rotterdam en Merwe-Vierhavens ruimte ontstaan voor een sterk groeiend innovatie-ecosysteem voor de maakindustrie.

Aansprekende voorbeelden
Enkele aansprekende voorbeelden van het Rotterdam Innovation District zijn incubators als SuGuClub en Erasmus Center of Entrepreneurship. Maar ook unieke proeftuinen, zoals het Lab op straat en Aqua Dock. Een bedrijf als Ampelman is begonnen als start-up in het RDM Innovation Dock en nu een speler van wereldformaat. En kunstenaar van het jaar, ondernemer en ontwerper Daan Roosegaarde realiseerde hier het eerste smog-free park. Hij omschrijft de verhuizing van zijn Nederlandse studio naar Rotterdam als "Een upgrade van pand, historie en context. Ik wil zitten waar de maakindustrie zit, waar mensen dromen hebben en waar cross-overs ontstaan."

RDM Rotterdam huisvest enkele toonaangevende onderwijsinstellingen en kennisinstituten, zoals het Albeda College en Hogeschool Rotterdam, en werken samen met TU Delft en Yes!Delft. Samen met het bedrijfsleven en studenten zoeken zij naar duurzame oplossingen voor bouwen, mobiliteit en energie. Merwe-Vierhavens (M4H) is momenteel een experimenteel woon-werkgebied voor pioniers in de clusters medische technologie, food en cleantech. Hier worden vernieuwende producten bedacht en gemaakt. Met de aanwezigheid van het Erasmus Center of Entrepreneurship (ECE) profileert ook de Erasmus Universiteit zich sterk in dit gebied.

Bekijk hier de video over het nieuwe Innovation District

Type: nieuws

Royal HaskoningDHV deelt ambities Expo 2025

Marije Hulshof, Business Line Director Buildings bij Royal HaskoningDHV, deelt haar enthousiasme voor de plannen voor World Expo Rotterdam 2025.

Lees verder

Type: nieuws

Royal HaskoningDHV deelt ambities Expo 2025

Royal HaskoningDHV is een van de ‘Founding Fathers’ van World Expo Rotterdam 2025 en is vanaf het begin al erg enthousiast en bovendien actief betrokken bij het initiatief. 'Wij kunnen er erg goed ons ei in kwijt', vertelt Marije Hulshof. 'Bovendien is Expo een fantastisch initiatief waar wij graag in willen acteren om te laten zien waar toe we in staat zijn'.

Marije Hulshof trad in 2012 toe tot Royal HaskoningDHV’s Executive Council, en vervult sinds augustus 2015 de rol van Business Line Director Buildings. Hiervoor was zij werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken als directeur van Agentschap NL waarbij zij verantwoordelijk was voor de foreign investment en promotie van Nederland in het buitenland. Een voorbeeld van een van de projecten was het vertegenwoordigen van Nederland bij de Shanghai Expo van 2010.

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationale advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau met 130 jaar ervaring. Het bedrijf herkent zich goed in het thema en de plannen voor World Expo Rotterdam 2025. Ten eerste heeft Royal HaskoningDHV grote binding met Rotterdam en hebben zij bovendien een jarenlange historie van grote projecten en werkzaamheden voor en met de stad en de Rotterdamse haven. Verder zijn zij erg betrokken bij alles wat zich afspeelt rondom de ‘urban & industrial challenge’; het realiseren van leefbare steden, een gezonde circulaire economie, infrastructuur en mobiliteit, etc.

“Als dit project echt gaat vliegen, dan is er een enorme range aan creatieve ideeën nodig. Als bedrijf hebben wij veel kennis te bieden”, vertelt Marije. “Nu zijn wij ook erg betrokken bij het programma management, om zo de complexiteit van het algehele plan tot hanteerbare proporties terug te brengen en bij te staan bij eventuele moeilijkheden. Een van mijn collega’s, Liesbeth Schipper, bevindt zich bovendien ook in de kern van het Expo team op het thema ruimte en infrastructuur. Het is belangrijk dat de uiteindelijke Expo zelf wordt aangegrepen om zo de eigen economie in binnen- en buiteland een boost te geven, anders is het niet meer dan een Efteling met een aantal tentjes. De Expo is en kan zo veel meer zijn.”

Royal HaskoningDHV voelt zich erg thuis om mee te denken en te ontwikkelen. “Het daagt ons uit om te accelereren in waar we goed in zijn”, aldus Marije.

Voor meer informatie over Royal HaskoningDHV, klik dan hier.

Type: nieuws

Rotterdam ontvangt wereldsteden voor workshop over water

De Rockefeller Foundation selecteerde Rotterdam als eerste host van een vierdaagse sessie over water en klimaat.

Lees verder

Type: nieuws

Rotterdam ontvangt wereldsteden voor workshop over water

In het kader van het programma 100 Resilient Cities (100 toekomstbestendige steden) werd Rotterdam door de Rockefeller Foundation geselecteerd als eerste gastheer van de water exchange workshop. ‘Dit is een bevestiging dat Rotterdam zich internationaal heeft bewezen als een delta stad die zich voorbereidt op de toekomst en ook weet hoe je droge voeten moet houden’, aldus de burgemeester van Rotterdam, de heer Aboutaleb.

Delen van kennis
Vanuit de Rockefeller Foundation krijgen 100 steden over de hele wereld steun van topadviseurs. Hierbij krijgen ze één opdracht: maak je stad toekomstbestendig en deel je kennis met je collega-steden. Elke deelnemende stad heeft een Chief Resilience Officer die de coördinatie van deze opdracht op zich neemt. Voor Rotterdam bekleedt Arnoud Molenaar deze rol: ‘We hebben eeuwenlange ervaring met water, nieuwe inzichten van onszelf en collega’s over de hele wereld zullen ons sterker maken.’ Tijdens de drie daagse workshop staat het delen van deze kennis centraal. Afgevaardigden vanuit Bangkok (Thailand), Berkely (VS), Mexico Stad (Mexico), New Orleans (VS), Norfolk (VS), Rome (Italië), Surat (India) en Vejle (Denemarken).

Rotterdam als voorbeeld
Rotterdam is wereldwijd een voorloper als het gaat om het anticperen op klimaatverandering en deelt dan ook graag zijn kennis. Chief Resilience Officer Arnoud Molenaar: ‘Als je aan het nadenken bent over oplossingen, kun je in Rotterdam voorbeelden bekijken.’ Voorbeelden die al gerealiseerd zijn voor het opvangen van water zijn: de Dakakkers op het Schieblock, de waterberging van tien miljoen liter in de garage van het Museumpark en het waterplein Bethemplein. ‘Daar mogen we best trots op zijn’, aldus Arnoud Molenaar.

Type: nieuws

Nieuw werelddoel: water

Schoon drinkwater en waterveiligheid komen hoog op de agenda van de VN. Water wordt ook een hoofdthema van Expo 2025.

Lees verder

Type: nieuws

Nieuw werelddoel: water

Water wordt steeds belangrijker in de toekomst. Aan de ene kant krijgen we te maken met een tekort aan schoon drinkwater. Aan de andere kant met hevige overstromingen ten gevolge van hoge waterstanden. Om deze problemen onder de aandacht te brengen bij de rest van de wereld pleitte het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) er in 2013 voor om van water een speciaal werelddoel te maken én het is er gekomen.

Wat is een werelddoel?
In het jaar 2000 stelden de Verenigde Naties (VN) voor het eerst een aantal ontwikkelingsdoelen op voor de gehele wereld. Deze acht doelen, ook wel de Millennium Development Goals, waren voornamelijk gericht op het bestrijden van armoede en lopen dit jaar af. Na drie jaar van onderhandelingen met de VN en vele andere landen zijn er vorige week 17 nieuwe langetermijndoelen op de agenda gezet: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit keer zijn ze niet alleen gericht op armoede, maar onder andere ook op duurzaamheid en op klimaatveranderingen. Allen met als doel: een betere wereld in 2030.

Water als doel
Mede dankzij de inzet van Nederland is het onderwerp water als een speciaal doel gekozen: SDG 6. Dit doel richt zich op het realiseren van schoon drinkwater, adequate sanitaire voorzieningen, verbeteringen van de waterkwaliteit en het voorkomen van waterverontreiniging. Daarnaast richt het zich op beter waterbeheer en op het beschermen van ecosystemen. Ook in de andere werelddoelen komt het thema water veelvuldig terug. Zo moeten er duurzame klimaatbestendige steden komen en moeten overstromingen voorkomen worden. Benieuwd naar alle werelddoelen? Bekijk ze hier.

Nederlandse waterexpertise
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de aan water gerelateerde onderwerpen opgenomen in de internationale waterambitie. De werelddoelen zullen als uitgangspunt dienen voor de internationale inzet en samenwerkingen met andere Deltalanden. Onze kennis wordt gewaardeerd. Nederland is al gevraagd om te spreken tijdens de grote klimaatconferentie in Parijs (COP21). Daarnaast is minister Melanie Schultz van Haegen uitgenodigd om tijdens een speciale bijeenkomst van de VN onze kennis en ervaring op het gebied van stedelijke delta’s en waterveiligheid te delen. Net zoals tijdens een Expo zijn deze bijeenkomsten een mooie gelegenheid om onze waterexpertise te delen en te laten zien waar wij allemaal al toe in staat zijn. 

Type: nieuws

WDKA studenten onderzoeken Expo 2025

Twee teams studenten van de Willem de Kooning Academie gaan werken aan Expo 2025.

Lees verder

Type: nieuws

WDKA studenten onderzoeken Expo 2025

Twee teams studenten van de Willem de Kooning Academie gaan een semester lang werken aan World Expo Rotterdam 2025. Team Expo 2025 verzorgde de kick off van beide trajecten met een uitgebreide presentatie voor een volle collegezaal.

Studenten van de MIARD opleiding (Master of Interior and Retail Design) aan de Willem de Kooning Academie (WDKA) in Rotterdam gaan een informatiecentrum voor Expo2025 ontwerpen. Hiervoor nemen ze de leegstaande bovenverdiepingen van het Akragon gebouw nabij het Hofplein als (virtuele) locatie.

Een tweede groep WDKA studenten uit het vierdejaars minor-programma Citybranding, gaat onderzoeken wat Expo 2025 voor een stad als Rotterdam kan betekenen. Daarbij komen vooral de economische meerwaarde en imago-aspecten aan de orde. Deze groep maakt ook een studiereis naar Milaan om te kijken wat de Expo daar voor de stad doet.

Team Expo 2025 deed de kick-off voor beide projecten: de studenten kregen een kijkje in de procesgang en de ideevorming voor de Expo in Rotterdam. Het leverde een volle collegezaal met gemotiveerde studenten op. De studenten gaan het komende semester aan de slag en zullen eind dit jaar hun resultaten bekend maken. 

Tijdens de kick-off werden verschillende presentaties over de World Expo gehouden, te beginnen met de historie van het evenement. Namens Team Expo nam Florentine Tiemstra de studenten mee in het planproces voor Expo Rotterdam. Waar staan we nu? En wat hebben we allemaal al gedaan? Om de studenten ook een idee te geven hoe het evenement in de stad Rotterdam wordt gesitueerd, volgde nog een presentatie van Posad Labs. Dit is het bureau dat Expo 2025 ondersteunt op het gebied van ruimte en infrastructuur. 

Enthousiast waren de studenten zeker. Er was nauwelijks genoeg tijd om alle vragen te beantwoorden. Daar zaten ook kritische vragen bij. Maar in het algemeen hadden de studenten een goed gevoel over alle plannen. ‘Ik zie het helemaal voor me’, zei een van hen. Team Expo is dan ook erg benieuwd naar alle ontwerpen en adviezen die de komende tijd worden gemaakt. 

Type: nieuws

Metropoolregio Rotterdam Den Haag stapt in Next Economy

Top-econoom Jeremy Rifkin sprak op Expo Milaan voor een publiek van bestuurders uit de regio Rotterdam-Den Haag over de derde industriële revolutie.

Lees verder

Type: nieuws

Metropoolregio Rotterdam Den Haag stapt in Next Economy

World Expo Rotterdam 2025 zal een showcase zijn voor de economie van de toekomst. Een economie waarin iedereen tegelijk consument én producent is, waarin energie en grondstoffen duurzaam beschikbaar zijn en waarin economische grenzen en barrières zijn verdwenen. Eén van de grote visionairen van deze ‘Next Economy’, de econoom en internationaal politiek adviseur Jeremy Rifkin, sprak op Expo Milaan voor een select gezelschap bestuurders en ondernemers uit de regio Rotterdam-Den Haag.

Aanleiding voor de presentatie in Milaan is dat de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag overweegt om Rifkin te vragen om samen met overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven de Roadmap Next Economy op te stellen. Deze Roadmap beschrijft de voor de regio noodzakelijke investeringsprojecten om in te spelen op wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen. De Roadmap Next Economy bevat een strategie en uitvoeringsprogramma met investeringsprojecten om de economie, werkgelegenheid en internationale concurrentiekracht van de met 2 miljoen inwoners grootste stedelijke regio van Nederland te versterken.

In Milaan luisterde een hoge delegatie van bestuurders van onder meer de provincie, diverse gemeenten, bedrijven en samenwerkingsverbanden op het gebied van economische ontwikkeling naar het verhaal van Rifkin. Het zaaltje was broeiend warm maar het verhaal kwam niet minder krachtig door. Rifkin somde in hoog tempo op voor welke uitdagingen de wereldeconomie momenteel staat: een onhoudbare CO2 uitstoot die het klimaat verandert, stijgende werkloosheid en economische krimp in vrijwel alle landen en een explosief groeiende wereldbevolking.

Het huidige verouderde economische model leidt ertoe dat energie en grondstoffen worden verspild en dat de wereldwijde inkomensongelijkheid onaanvaardbare dimensies aanneemt. ‘In 2014 bezitten de tachtig rijkste mensen op aarde net zoveel als de armste helft van de hele wereldbevolking’, aldus Rifkin. Maar Rifkin ziet ook dat het tij snel kan keren als bedrijven, kennisinstellingen en overheden beter gebruik gaan maken van intelligente technologie. Door grootschalige toepassing van sensoren en de aanleg van slimme netwerken voor energie en informatie ontstaat een ‘internet of things’ die de economische verhoudingen in de wereld radicaal op zijn kop gaat zetten. Rifkin noemt het de Derde Industriële Revolutie.

De regio Rotterdam-Den Haag wil de ontwikkelingen niet afwachten maar gaat versneld aan de slag. De next economy, met innovaties in medische zorg, voedselvoorziening, energieproductie en maakindustrie, biedt kansen voor nieuwe bedrijvigheid en banen op alle niveaus. De Roadmap Next Economy maakt de regio Rotterdam-Den Haag tot een proeftuin voor wereldwijde metropoolgebieden. Tijdens de Expo van 2025 wil de regio de wereld bij elkaar brengen om de aandacht te richten op innovaties die de sterk verstedelijkte delta’s van de wereld leefbaar kunnen houden.

Type: nieuws

Zuid-Hollandse innovaties in Milaan

‘Regio Zuid-Holland heeft veel’. Heel veel zelfs. Namens team Expo 2025 bezocht Harmen Wolf de Zuid-Holland week op Expo Milaan.

Lees hier meer over het bezoek aan Milaan

Type: nieuws

Zuid-Hollandse innovaties in Milaan

Als projectmanager business en wetenschap houdt Harmen Wolf zich bezig met het versnellen van kleine en grote innovatieve projecten. Tijdens de Zuid-Holland week in het Holland Paviljoen lieten verschillende projecten zien waarom deze regio zo toonaangevend is in voedsel, water, energie, vrede en veiligheid. Het was dan ook een inspirerende week voor Harmen in Milaan.

Innovatieve hoogtepunten

De donderdag van de Zuid-Holland week sloot qua thema mooi aan bij Expo Rotterdam. Deze stond namelijk volledig in het teken van water. ‘Het was een bijzondere dag’, aldus Harmen. Verschillende start-ups presenteerden hun innovaties. Zo werden onder andere de Floating Farm (zie foto) en de TubeBarrier gepresenteerd. De Floating Farm, een geheel zelfvoorzienende drijvende boerderij op het water, zal komend jaar nog in Rotterdam tot uitvoering worden gebracht. De TubeBarrier is een mooi voorbeeld hoe er met water gestreden kan worden tegen water. 

Ondernemend Zuid-Holland

De Zuid-Holland week werd afgetrapt door gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Economie Provincie Zuid-Holland, mevrouw Adri Bom-Lemstra. Het event was een podium voor alle innovaties uit de regio. Bovendien werd er tijdens de Zuid-Holland week ook gesproken over de mogelijkheden die Zuid-Holland biedt op het gebied van ondernemen en investeren.  

Adri Bom-Lemstra van het dagelijkse bestuur van Zuid-Holland sloot haar bezoek aan Milaan zeer positief af:  ‘Als we in de regio iets willen, dan kunnen we dat. Dus we moeten de krachten van alle partijen bundelen om World Expo 2025 Rotterdam te gaan realiseren. Mij kun je daaraan houden.’

Op naar 2025

De week in Milaan heeft ons weer vele nieuwe ideeën gebracht en vooral laten zien hoe het er business to business aan toe gaat. Hoe werkt iedereen samen en wat is de rol van het gastland daarin? De komende weken worden spannende weken met veel ontwikkelingen. Dus houd onze website en de social media kanalen in de gaten en blijf op de hoogte. 

Type: nieuws

Hollandse waterkennis internationaal gewild

De vraag naar Nederlandse waterkennis is groot, bleek op het seminar 'Creating Sustainable Urban Deltas' op 18 september in Milaan.

Lees verder

Type: nieuws

Hollandse waterkennis internationaal gewild

Klimaatbestendige steden, multifunctionele dijken en water als economische motor; een greep uit de onderwerpen waar 80 deelnemers met elkaar over in gesprek gingen tijdens het seminar 'Creating Sustainable Urban Deltas' op 18 september op Expo Milaan. Het seminar was onderdeel van de Nederlandse waterinnovatiedag van de provincie Zuid-Holland tijdens de World Expo in Milaan.

Het seminar in het Holland Pavlijoen werd geleid door de Nederlandse watergezant Henk Ovink. Speciale gasten  waren Pavel Misiga, Hoofd van de unit Water van de Europese Commissie - DG Milieu, de Nederlandse ambassadeur in Rome Joep Wijnants en de consul generaal in Milaan David de Waal. In acht ronde tafelsessies werden meerdere waterthema's besproken met de internationale deelnemers.

Bart Parmet, directeur staf Deltacommissaris, gaf aan dat de creativiteit van financiers wordt gemist in deltagebieeden. Om dit te stimuleren is het voorstel al in een vroege fase van projecten gebruik te maken van design en dwarsdenkers in je organisatie. Met investeerders, publieke en private partners, vooral om de financiering te versnellen. 

Aan de tafel van Hermes Redi, director Consorzio Venezia Nuova, werd gesproken over waterkeringen. De deelnemers zagen mogelijkheden om samen te werken en constateerden dat Nederlandse en Italiaanse kennis elkaar aanvult. Tafelvoorzitter Piet Dircke van Arcadis concludeerde dat we in Nederland nog geen échte multifunctionele dijken hebben. Het is tijd voor de dijk 2.0. In Nederland staan hiervoor nog wel veel regels in de weg. Het Nederlandse advies aan Italië luidde daaarom: Neem deze regels niet over. Vanuit de tafel met het thema Energie werd toegevoegd dat het meenemen van energieopwekking in dijken ook leidt tot multifunctionele dijken. De tafeldeelnemers werken graag samen aan nieuwe concepten voor dijkontwerp van multifunctionele dijken waarin veiligheid en energie worden verbonden.

Onder leiding van Stefan Aarninkhof, Ecoshape, Royal Boskalis Westminster werd gezocht naar nieuwe cases voor het bouwen met de natuur. Bij deze rondetafelsessie draaide het om natuurlijke oplossingen tegen overstromingen. Grootschalige pilots zoals de zandmotor zijn belangrijk om van te leren. Als voorbeeld werden ook de nieuwe mangrovebossen die in Indonesië aangelegd genoemd. Arnoud Molenaar van de gemeente Rotterdam zat aan tafel met vertegenwoordigers uit Rome, Venetië en Milaan over het onderwerp klimaatbestendige steden. Henk Ovink nodigde Venetië, Milaan, Rotterdam en Rome uit om komend voorjaar op de Adaptation Future conferentie in Rotterdam hun gezamenlijke Roadmap naar klimaatbestendigheid te presenteren.

Ook de Drechtsteden waren vertegenwoordigd op het seminar. Bram van Hemmen, burgemeester van Sliedrecht, liet zien hoe in de Drechtsteden al honderden jaren geleefd wordt met het water. De stijgende zeespiegel leidt hier steeds vaker tot overstromingen. Maar de nabijheid van het water zorgt in die regio ook voor een grote maritieme en baggersector. Overstromingen zijn dus niet alleen bedreigingen.

De discussie aan de tafel Energizing Deltas was gericht op samenwerking op het gebied van water en innovatie. De ambitie is om als Nederland wereldleider te worden in de techniek om getijdenenergie te winnen. Belangrijk hiervoor is dat de techniek in de praktijk is uitgeprobeerd in een getijden testcentrum, concludeerde Piet Ackermans van de Antea groep. Partnerships met andere innovatieve delta's, zoals bijvoorbeeld de Po-delta en het vinden van nieuwe klanten kan dit onderwerp naar een hoger plan brengen.

Tot slot werd op het seminar geconcludeerd dat World Expo Rotterdam 2025 een prachtige showcase kan worden voor de Nederlandse watersector. Het thema water is een belangrijk onderdeel van de plannnen die momenteel worden uitgewerkt.

Type: nieuws

Verrassende expo-ideeën Young Professionals United

Young professionals uit Rotterdam deelden hun ideeën over World Expo Rotterdam 2025.

Lees verder

Type: nieuws

Verrassende expo-ideeën Young Professionals United

Dertig young professionals van zeven Rotterdamse organisaties delen een gezamenlijke droom: een eigen paviljoen op World Expo Rotterdam 2025 voor en door young professionals uit de hele wereld.

Dat bleek op de workout die op 26 juni werd gehouden met Jong Havenvereniging, Rotterdamse Nieuwe, YPR, Rot.Jong, R.K.v.V., Jong Erasmus Trustfonds en YUP’R. De zeven organisaties van young professionals waren te gast op de 17e verdieping van het hoofdkwartier van het Havenbedrijf Rotterdam.

Doel van de workout was om na te denken hoe World Expo Rotterdam 2025 aantrekkelijk gemaakt kan worden voor het bedrijfsleven en (non-gouvernmentele) organisaties. Dat leverde gevarieerde en verrassende ideeën op, zoals een real live monopolie spel, waarbij bedrijven die zich willen committeren een stukje van de stad kunnen kopen. Ook kwam het idee op van een innovatiemuseum voor start ups en een Floating Travel Clinic, een container die direct verscheept kan worden naar een ontwikkelingsland zodra de expo over is, maar tevens als EHBO kliniek kan dienen tijdens World Expo Rotterdam 2025.

Het initiatief om de young professionals bij elkaar te brengen is ontstaan vanuit de samenwerking tussen World Expo Rotterdam 2025 en Rot.Jong. Rot.Jong is een in 2012 opgericht netwerk van young professionals met als doel het wonen en werken in Rotterdam aantrekkelijker te maken voor hoger opgeleide jongeren. Al snel ontstond het idee om de samenwerking breder te trekken en zo veel mogelijk young professional organisaties in Rotterdam te verenigen onder de noemer “Young Professionals Rotterdam United” (YPRU). Inmiddels hebben de jongeren de handen ineen geslagen en gaan zij verder werken aan het bid voor World Expo Rotterdam 2025. 

Type: nieuws

Expo als versneller van economisch beleid

Eind juni stond de economische meerwaarde van World Expo Rotterdam 2025 op de agenda van een bijeenkomst op het Ministerie van Economische Zaken.

Lees verder

Type: nieuws

Expo als versneller van economisch beleid

Op donderdag 25 juni was team World Expo Rotterdam 2025 te gast bij het Ministerie van Economische Zaken. In aanwezigheid van Directeur Generaal Bertholt Leeftink (Bedrijfsleven en Innovatie) werd met vertegenwoordigers van meerdere departementen verkend hoe de expo kan bijdragen aan versnelling en versterking van economische doelstellingen.

Gespreksleider was de Nederlandse watergezant Henk Ovink. De focus van de verkenning lag op de economische sectoren waarin Nederland als delta een goede uitgangspositie heeft: duurzaamheid, circulaire economie, waterveiligheid- en management, gezondheid, stad, haven, energie en voedselvoorziening. Vanuit verschillende departementen werden kansrijke projecten en programma’s aangedragen die in lijn liggen met de ambities van de World Expo Rotterdam 2025.

Na de gezamenlijke discussies is er in twee werkgroepen doorgesproken over de onderwerpen ‘gastvrijheid van de stad’ en ‘versnelling van economische groei’. In beide werkgroepen zijn concrete mogelijkheden voor vervlechting besproken die tot versnelling en verbetering kunnen leiden. Deze zullen de komende periode verder worden uitgewerkt.

Type: nieuws

Rotterdam leert lessen van Expo Milaan

Een delegatie van bestuurders en ondernemers bezocht op 12 en 13 juni Expo Milaan.

Verslag bezoek Expo Milaan

Type: nieuws

Rotterdam leert lessen van Expo Milaan

Als Rotterdam in 2025 gastheer is van de World Expo zal het evenement er wezenlijk anders uitzien dan Expo Milaan dit jaar. Uitgangspunt voor de Nederlandse aanpak is dat er alleen investeringen worden gedaan die ook op de lange termijn nut hebben. Bovendien zal World Expo Rotterdam 2025 ook veel meer in de stad plaatsvinden in plaats van ver daarbuiten. In Milaan werd hierover door de initiatiefnemers van gedachten gewisseld.

Lees het verslag van de reis naar Milaan op de website van VNO NCW

Type: nieuws

In de pers: ‘Vierhavensgebied Ideale plek voor World Expo’

Het Algemeen Dagblad (AD) schrijft over de geschiktheid van het Vierhavensgebied in Rotterdam als expoterrein voor de World Expo Rotterdam 2025.

Lees hier het complete artikel

Type: nieuws

In de pers: ‘Vierhavensgebied Ideale plek voor World Expo’

Het Algemeen Dagblad (AD) schrijft over de geschiktheid van het Vierhavensgebied in Rotterdam als expoterrein voor de World Expo Rotterdam 2025. In een artikel van 30 mei wordt de potentie van dit gebied aangehaald.

Type: nieuws

Dutch Festival op Expo Milano 2015: ‘Rotterdams initiatief met Nederlands podium’

Op 1 mei opent het Nederlandse paviljoen op de Expo Milano 2015 zijn deuren. Het paviljoen genaamd Dutch Festival zal de Nederlandse expertise op het gebied van voedsel belichten.

Lees verder

Type: nieuws

Dutch Festival op Expo Milano 2015: ‘Rotterdams initiatief met Nederlands podium’

Op 1 mei opent het Nederlandse paviljoen op de Expo Milano 2015 zijn deuren. In een festival-achtige setting zal het paviljoen genaamd Dutch Festival de Nederlandse expertise op het gebied van voedsel belichten. Want omgaan met vraagstukken als voedselveiligheid, voedseltechnologieën en ecosystemen: daar zijn Nederlandse bedrijven wereldleiders in. Volgens Sharon Janmaat, projectmanager bij de Gemeente Rotterdam en een van de initiatiefnemers van Dutch Festival, zullen Nederlandse bedrijven optimaal profiteren van de deelname.

‘Een World Expo was nog nooit zo business to business als deze in Milaan. En bovendien: kijk naar het thema en je ziet dat het Nederland op het lijf is geschreven. Wij zijn het op een na grootste exporterende land van vers na de Verenigde Staten. We spelen een hele grote rol in het oplossen van mondiale, voedselgerelateerde vraagstukken. Daar moet je gewoon bij zijn als Nederland,’ aldus Janmaat. De Stichting World Expo Milaan 2015 ontfermt zich over invulling van het Nederlandse programma in Italië. Janmaat: ’Natuurlijk willen we dat er zo veel mogelijk dagjesmensen naar ons paviljoen komen, maar we organiseren ook seminars en netwerkevenementen. Nederlandse bedrijven kunnen hun verhaal doen aan alle handelsdelegaties die naar Milaan komen. De Expo Milano is een perfect internationaal platform om innovatieve producten en diensten te verkopen.’

De participatie aan Milaan 2015 komt ook World Expo Rotterdam 2025 ten goede. ‘Dutch Festival is een Rotterdams initiatief met een Nederlands podium: het initiatief is door de Gemeente Rotterdam en bedrijven uit die regio aangedragen. Nu doet heel Nederland mee. Een sterke Nederlandse vertegenwoordiging in Milaan en in Dubai in 2020 zal het Bureau International des Expositions overtuigen dat we in Rotterdam en Nederland nadenken over de toekomst, met 2025 als stip op de horizon,’ vertelt Janmaat. Ook op thematisch vlak hebben Dutch Festival en Rotterdam 2025 veel gemeen. ‘Voedsel, energie en water zijn allemaal kwesties die spelen in delta’s en die een transitie ondergaan. Wij kunnen nu laten zien dat Nederland de perfecte locatie is om deze thema’s te bespreken.’

 

Type: nieuws

Expo Milaan geopend

Op 1 mei is Expo Milaan van start gegaan met een spetterende openingsceremonie.

Lees verder

Type: nieuws

Expo Milaan geopend

Op 1 mei is Expo Milaan van start gegaan met een spetterende openingsceremonie. Tot 31 oktober presenteren 140 landen het beste van zichzelf op het 110 hectare grote Expo-terrein aan de rand van de stad. Het thema van Expo Milaan is ‘Feeding the Planet, Energy for Life’. Het Nederlandse paviljoen laat zien hoe ons land duurzame oplossingen creëert op het gebied van voedselvoorziening, waterbeheer en gezondheid met als thema ‘Share, Grow, Live’. Van 8-14 juni wordt er een Rotterdam-week gehouden in het Nederlandse paviljoen.

Website Expo Milaan

Website Holland-paviljoen Expo Milaan

Type: nieuws

In de pers: 'Rotterdam wil World Expo 2025'

De Volkskrant heeft de plannen voor de World Expo Rotterdam 2025 opgepikt. De krant zoomt in op het private initiatief en de oude stadshavens als mogelijk decor.

Lees meer

Type: nieuws

In de pers: 'Rotterdam wil World Expo 2025'

De Volkskrant heeft de plannen voor de World Expo Rotterdam 2025 opgepikt. In een artikel van 7 april zoomt de krant in op private initiatief en de oude stadshavens als mogelijk decor.

Een mogelijke locatie van de World Expo wordt ook besproken. 'Je kan een maagdelijk stuk grond aanwijzen en er een rood-wit lint om spannen. Dat gaan we niet doen,' aldus initiatiefnemer Leendert Bikker. 'Ons thema is deltas in transition. De economische groei zal wereldwijd in de delta's plaatsvinden. De oude stadshavens (tussen Erasmusbrug en Beneluxtunnel) vormen een ideaal decor.'

Lees het complete interview op de website van de Volkskrant.

 

 

 

Type: nieuws

Work-out: Welke rol speelt educatie voor de World Expo?

Op 25 maart wisselden onderwijsexperts ideeën uit over educatie en de World Expo tijdens de work-out Leren & Werken.

Lees verder

Type: nieuws

Work-out: Welke rol speelt educatie voor de World Expo?

Op 25 maart wisselden onderwijsexperts ideeën uit over educatie en de World Expo tijdens de work-out Leren & Werken.

In het statige gebouw van Erasmus University College in het hart van Rotterdam  bogen de experts zich over de vraag: welke rol kan onderwijs spelen voor, tijdens en na World Expo Rotterdam 2025? Zij kwamen met diverse ideeën, die de komende maanden worden getoetst op haalbaarheid en aansluiting op andere projecten. We willen alle deelnemers bedanken voor hun enthousiasme en toewijding. Hier een kleine impressie van de leerzame dag:

Type: nieuws

Lessen van Leeuwarden 2018

Enkele maanden geleden won Leeuwarden de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. We bezochten de organisatie om te ontdekken wat Rotterdam van ‘Lwd2018’ kan leren.

Lees meer over het bezoek

Type: nieuws

Lessen van Leeuwarden 2018

Enkele maanden geleden won Leeuwarden de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. We bezochten de organisatie achter het bid om te ontdekken wat Rotterdam van ‘Lwd2018’ kan leren.

Drie jaar geleden had Patricia Klomp, een van de drijvende krachten achter Leeuwarden 2018, niet kunnen bedenken dat haar stad de titel Culturele Hoofdstad van Europa zou binnenhalen. Na jaren van zorgvuldige voorbereiding en een onbeperkte dosis enthousiasme is het eindelijk zover: Klomp is er klaar voor om Leeuwarden aan de wereld te laten te zien.

Op het eerste gezicht lijken de Culturele Hoofdstad van Europa en de World Expo twee ongerelateerde evenementen. Toch kan Rotterdam 2025 veel leren van haar noordelijke zuster. Hoe hebben Klomp en haar team het bidproces bijvoorbeeld ervaren en welke lessen kan Rotterdam daar uit trekken? De twee evenementen hebben ook op thematisch vlak veel gemeen. In haar bidboek benoemt Lwd2018 de ambitie om een ‘hub te worden in het wereldwijde netwerk van watertechnologieën.’ Dit idee past perfect in het straatje van World Expo Rotterdam 2025, dat voornamelijk gefocust is op innovatie in delta’s.

In de Blokhuispoort, waar het hoofdkantoor van Lwd2018 gevestigd is, spreken wij met Klomp over de ambities en plannen van haar stad. Welke drie lessen deelt zij met ons?

1. Werk met talent

Het lijkt bijna onmogelijk: een internationaal evenement voor miljoenen mensen organiseren met een piepklein team. Toch is het Lwd2018 gelukt. ‘Het belangrijkste is om talent aan te trekken. Laat deze mensen doen waar ze goed in zijn en zorg dat zij hun krachten bundelen,’ zegt Klomp. Als voorbeeld geeft ze het prachtig vormgegegeven bidboek. ‘Ons bidboek is door een lokale artiest gemaakt, in samenwerking met twee jonge fotografen uit de regio. De inhoud is grotendeels geschreven door experts op verschillende gebieden, die allemaal duidelijke ideeën hadden over het project. Door kennis en expertise te bundelen, hebben we onze ambities waar kunnen maken.’

2. Sta open voor suggesties

Volgens Klomp is geen stad, regio of land perfect. ‘In ons bid identificeerden we Leeuwardens tekortkomingen en droegen we vervolgens ideeën aan om die problemen het hoofd te bieden. Dat maakte ons bidboek enorm sterk.’ En inderdaad: het panel dat de Nederlandse kandidaat voor de Culturele Hoofdstad van Europa koos, had lovende woorden aan het adres van Lwd2018, vanwege de ‘toewijding en openheid van de organisatie om van de rest van de wereld te leren.’ Klomp: ‘Mijn advies is om open te staan voor suggesties. Vraag mensen welke veranderingen zij willen zien in hun leefomgeving. Identificeer de zwakke plekken van stad en omgeving en ontdek dat daar je groeimogelijkheden zitten.’

3. Have fun

Grote evenementen kunnen belangrijke motoren zijn voor economische groei: ze creëren banen en zetten innovatieve projecten in gang. Toch is plezier hebben net zo belangrijk, zegt Klomp. ‘Naarmate we ons meer richtten op de funfactor van Leeuwarden 2018, zagen we dat mensen er een goed gevoel over kregen. Toen we ons definitieve bidboek indienden, gingen honderden Leeuwardenaren mee om een Fries feestje te bouwen in Amsterdam. Dáár gaat Leeuwarden 2018 ook over: het plezier en de ontspanning, ongeacht de achtergrond en afkomst van onze bezoekers.’

World Expo Rotterdam 2025 wenst haar collega’s uit Friesland veel succes met de organisatie van de Culturele Hoofdstad van Europa. Tot in 2018!

 

Type: nieuws

In de pers: World Expo Rotterdam ‘voorbeeld voor de wereld’

De World Expo Rotterdam 2025 is door het Algemeen Dagblad aangehaald als een ‘voorbeeld voor de wereld’.

Lees hier meer

Type: nieuws

In de pers: World Expo Rotterdam ‘voorbeeld voor de wereld’

In de zaterdageditie van het Algemeen Dagblad wordt de Wereld Expo Rotterdam aangehaald als een ‘voorbeeld voor de wereld’. Het artikel vat de ambities en plannen van het team samen en behandelt waarom de World Expo in Rotterdam anders zal zijn dan alle voorafgaande Expo’s. Klik hier om het volledige artikel te lezen. 

Type: nieuws

BIE bezoekt Rotterdam

De Secretraris Generaal van het Bureau International des Expositions (BIE) heeft vorige week een bezoek aan Rotterdam gepleegd.

Lees meer over het bezoek

Type: nieuws

BIE bezoekt Rotterdam

De Secretraris Generaal van het Bureau International des Expositions (BIE) dat verantwoordelijk is voor het overzien van de World Expo’s, heeft vorige week een bezoek aan Rotterdam gepleegd.

Tijdens het tweedaagse bezoek aan Rotterdam kregen de Secretaris Generaal Dhr. Vicente Gonzales Loscertales en de BIE’s stafchef Dhr. Dimitri Kerkentzes een goede indruk van Rotterdam en de plannen voor het mogelijk kandidaatschap voor 2025. Lees hier het volledige artikel in het Algemeen Dagblad.

Type: nieuws

Nederland aanwezig bij Expo 2015 in Milaan!

Nederland zal officieel deelnemen aan de World Expo 2015.

Meer over de Nederlandse aanwezigheid in Milaan

Type: nieuws

Nederland aanwezig bij Expo 2015 in Milaan!

Nederland zal officieel deelnemen aan de World Expo 2015 die vanaf 31 mei 2015 gedurende zes maanden plaats zal vinden in Milaan. Expo 2015 zal volledig draaien om het thema Feeding the planet, Energy for life.

Het Nederlandse paviljoen zal Holland Delta gaan heten, wat de sterke link tussen water, land en voedsel in ons land benadrukt. Alles op de gebieden van voedselzekerheid, ecosystemen, biodiversiteit, dierenwelzijn, medicatie en nanotechnologie zal tentoongesteld worden in deze Holland Delta.

In het monumentale Museo Leonardo da Vinci in hartje centrum van Milaan zal een speciaal programma aan worden geboden voor (potentiële) zakenrelaties. Het programma zal bestaan uit diverse presentaties, bijeenkomsten voor investeerders, cursussen en matchmaking momenten. Tevens is het programma ontstaan in samenwerking met het Museon in Den haag dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van een speciale interactieve expositie over innovatie op het gebied van voedsel.

Het Nederlandse paviljoen is een uniek privaat-publiek samenwerkingsverband dat wordt aangestuurd door de World Expo Milaan 2015 Stichting. Deze stichting ontvangt steun van onder andere de Nederlandse overheid, de stad Rotterdam en andere regionale autoriteiten, VNO-NCW, MKB Nederland en de Europese Raad.

Erik van der Schaft, directeur van de World Expo Milaan 2015 Stichting, is zeer voldaan dat Nederland een bijzondere bijdrage zal leveren aan de World Expo. “De grote dag is eindelijk daar. We gaan iets unieks opzetten dat de Nederlandse expertise op het gebied van voedsel en gerelateerde zaken eer aan zal doen. Het is prachtig dat verschillende partijen de handen ineenslaan om dit evenement mogelijk te maken. Na Milaan zal Nederland hopelijk in 2025 een World Expo in Rotterdam organiseren die minstens zo goed zal zijn.”

Type: nieuws

VNO-NCW steunt World Expo Rotterdam 2025

"Denk groots," luidde het advies van Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW nadat hij zich op 3 oktober besloot aan te sluiten bij de World Expo Rotterdam 2025.

VNO-NCW steunt World Expo Rotterdam 2025

Type: nieuws

VNO-NCW steunt World Expo Rotterdam 2025

"Denk groots," luidde het advies van Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW nadat hij zich op 3 oktober besloot aan te sluiten bij de World Expo Rotterdam 2025.

Op 3 oktober ondertekende VNO-NCW, de meest grote en invloedrijke werkgeversorganisatie in Nederland, een samenwerkingscontract met Stichting World Expo Rotterdam 2025. De twee partijen hebben besloten middelen te delen en in samenwerking met zowel Nederlandse bedrijven als de overheid een indrukwekkend Bid Boek te produceren. Het Bid Boek zal het complete plan voor de World Expo in Rotterdam bevatten en wordt in 2016 opgeleverd. “De World Expo Rotterdam 2025 is een cruciale factor voor nationale economische groei. Het roept een unieke kans in het leven om Nederland open te stellen aan de wereld en om innovatie te versnellen”, zei Hans de Boer bovenop zijn constatering dat het evenement ook kan worden ingezet om talent aan te trekken.

Type: nieuws

Burgemeester Aboutaleb omarmt initiatief World Expo Rotterdam 2025

De gemeente Rotterdam heeft aangegeven het private initiatief om de World Expo 2025 te organiseren te steunen.

Meer over de steun van de gemeente

Type: nieuws

Burgemeester Aboutaleb omarmt initiatief World Expo Rotterdam 2025

“Laten we de toekomst proberen te voorspellen door deze zelf te creëren”, zei de Rotterdamse burgemeester Ahmet Aboutaleb tijdens een publiek evenement waarmee hij zijn steun voor de World Expo betuigde. Nu de burgemeester zijn goedkeuring heeft uitgesproken, kan de Stichting het volgende stadium instappen: het produceren van een officieel bid om de World Expo in 2025 te organiseren.

De Heer Aboutaleb liet er geen gras over groeien dat het thema Changing Currents met subthema Deltas in Transition perfect uitsluit op de plannen van de gemeente om het internationale draagvlak van Rotterdam te versterken door middel van het promoten van haar expertisegebied: water.

De Gemeente Rotterdam heeft de World Expo zelfs al opgenomen in haar politieke agenda. Het evenement maakt deel uit van het algemene beleid voor de periode van 2014 tot en met 2018 (Collegewerkprogramma 2014-2018).

 

Partners