World Expo Rotterdam 2025

Expo 2025 where ambition turns environmental challenges into economic opportunities

About the World Expo

Expo

The World Expo is one of the world’s oldest international events. Every five years, millions of visitors from all over the world come together to visit the six-month long World Expo and share ideas on a universal theme. The Bureau Internationals des Expositions (BIE) oversees the organization of World Expos and selects the hosts.

The next big event will be the World Expo Milano 2015 in Italy, which carries the theme 'Feeding the Planet, Energy for Life'. In 2020, the World Expo will be held in Dubai under the theme of 'Connecting Minds, Creating the Future'.

2025

Rotterdam is a city in the Netherlands with its eyes wide open to the world. It is a dynamic place with the biggest and most important port in Europe. Bringing the World Expo to Rotterdam fits perfectly with our constant drive for innovation and hands-on mentality. And what place would be more suited to discuss the transition to a new, sustainable economy than Rotterdam?

Positioned in the heart of a maze of waterways, it has always been a city shaped by its connections with the outside world and its port industries. Rotterdam knows that the sustainable development of port and city are of great economic, social and environmental importance. It plays a leading role in water and resource-related industries, making it the perfect place to talk about innovation in these fields.

The World Expo is a perfect opportunity for Rotterdam to show what it has to offer. Not only as a hub for innovation, but also as a hotspot for architecture, art and design buffs. Rotterdam: World Port, World City, World Expo.

ambition

An economy that is prosperous and thriving, but sustainable, fair and resource-efficient at the same time: it’s an ambition we can all share. But if we are going to get anywhere near achieving it, we have to close the gap between dreaming and doing.

The World Expo Rotterdam 2025 provides a great means to do so. We invite all members of the community, businesses, innovators, organizations, artists and scientists to work with us and think of projects that will drive economic growth and take ecological factors into account.

Do you have an idea that contributes to a sustainable world? An idea that needs to be carried out today and showcased at the World Expo Rotterdam in 2025? Get in touch with us and we will find the best way to support your plans. 

environmental challenges

Groundwater is rapidly becoming polluted and depleted. Our oceans are turning into plastic soup. And low-lying places are in danger of being submerged under water as sea levels rise. The linear 'take, make, dispose' model of industrialization disregards the limitations of our planet and harms the system it lives off. How to deal with this harsh reality?

World Expo Rotterdam 2025 supports the move towards a new reality. A reality in which today’s products are tomorrow’s resources. Think of disassembling old products to form new ones. Or think of using waste as energy. The possibilities are endless – as long as they contribute to a sustainable economy.  

We need to chuck our throw-away mentality and find exciting ways to restore and preserve what we have. For these reasons, the theme of World Expo Rotterdam 2025 is Changing Currents. One of the subthemes will be Deltas in Transition. As a delta city, Rotterdam can show the world how it links its green ambitions to a strong economy. 

economic opportunities

Current global markets have great strengths in promoting economic growth and reducing poverty. But let’s face it: the earth is finite. If we keep on producing and consuming goods and resources, we will eventually face limits to the growth of our economies. And even worse, dangerously large public debts will jeopardize the needs of future generations. How to turn around the worldwide economy? How to create clean and fair communities?

World Expo Rotterdam 2025 is a powerful tool for sustainable growth. It brings together the brightest minds in industry, academia, government and research to share ideas on a new economy that is energy and resource efficient. Millions of visitors can engage with these ideas and stories between now and in 2025.

Nieuws

Type: nieuws

Brief aan de minister

In de aanloop naar het Kamerdebat over Expo 2025 zetten de initiatiefnemers van Expo 2025 nogmaals hun argumenten op een rij in een brief aan minister Kamp.

Lees verder

Type: nieuws

Leendert Bikker op Radio 1

Leendert Bikker reageert in een interview op Radio 1 op het besluit van minister Kamp om Expo 2025 niet te steunen.

Beluister hier het interview

Type: nieuws

Kans gemist...

Kabinet wijst Expo 2025 af.

Lees verder

Type: nieuws

Kans gemist...

Het Kabinet heeft besloten Nederland niet kandidaat te stellen voor Expo 2025. Daarmee laat onze regering de kans liggen om een grote stap vooruit te zetten in de noodzakelijke transitie van de Nederlandse economie naar een toekomstbestendig, circulair model.

Met Expo 2025 stond een uniek samenwerkingsverband van ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden klaar om een ambitieus tienjarig economisch programma uit te voeren. Een programma dat Nederland op voorsprong had kunnen zetten in een wereld waarin verspilling en vervuiling plaatsmaakt voor slimme technologie en hergebruik van energie en grondstoffen.
 
Het besluit van de Nederlandse regering om Expo 2025 niet te steunen toont het verschil tussen ‘lef’ en ‘laf’. Ja, het Kabinet omarmt de partijen die voorop willen lopen in de economische transitie. Maar nee, het lef ontbreekt om daar dan ook voluit in mee te investeren. Een gemiste kans en een grote tegenslag voor al die partijen die zich in de afgelopen twee jaar met hart en ziel hebben ingezet om Nederland met een groots programma op voorsprong te zetten.
 
Namens de initiatiefnemers van Expo 2025,
 
Leendert Bikker

 

Lees hier de brief van minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer

Type: video

Deltas in Transition

Rotterdam is een typische deltastad met typische delta-industrieën. De stad is bijzonder gemotiveerd om haar economische model om te gooien. Waarom? Bekijk onze video!

Type: nieuws

Bestuurders Zuidelijke Randstad willen World Expo 2025

Bestuurders in de Zuidelijke Randstad vinden dat World Expo Rotterdam 2025 belangrijk kan bijdragen aan de noodzakelijke transitie van de economie.

Lees verder

Type: nieuws

Bestuurders Zuidelijke Randstad willen World Expo 2025

Bestuurders in de Zuidelijke Randstad willen dat het Kabinet positief besluit om de World Expo 2025 in Rotterdam mogelijk te maken. Dat hebben zij nog eens bevestigd tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van het netwerk Zuidelijke Randstad in het WTC in Rotterdam. De wethouders uit onder andere Rotterdam, Alphen aan den Rijn, Delft, Gouda en Papendrecht en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland onderstreepten het belang van de World Expo 2025 om de economische transitie in Zuid-Holland te versnellen.

De World Expo 2025 is niet alleen een groots internationaal evenement, het is een tienjarig traject om de Nederlandse economie fundamenteel te vernieuwen. Bij groen licht van het Kabinet staat een samenwerkingsverband van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid klaar om aan de toekomst van Nederland te werken. De bestuurders in de Zuidelijke Randstad zien de World Expo 2025 als katalysator voor samenwerking in de Zuidelijke Randstad en trekken intensief met elkaar op om de World Expo 2025 binnen te halen, en het kabinet ervan te overtuigen dat de World Expo2025 naar Rotterdam moet komen.

De Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg noemt het fantastisch dat zijn stad de roemruchte World Expo in 2025 wil organiseren. ‘De Rotterdamse gemeenteraad heeft zich onlangs achter dit plan geschaard. We omarmen allemaal deze innovatieve plannen van daadkrachtige ondernemers. Het was goed dit te kunnen delen met de vertegenwoordigers van Zuidelijke Randstad. Met deze partners kunnen we deze ambitie waarmaken.'

 

Type: nieuws

CEO's houden pleidooi voor Expo 2025

De CEO's van ING, Philips en Van Oord hebben zich richting kabinet uitgesproken voor de kandidaatstelling van Nederland voor World Expo 2025.

Lees verder

Type: nieuws

CEO's houden pleidooi voor Expo 2025

Een aantal grote Nederlandse bedrijven wil dat Nederland zich kandidaat stelt voor het organiseren van de World Expo in 2025. 'Het is een goede versneller van de economie', zegt Philips-topman Frans van Houten deze week in Forum. 'De Expo zet een punt op de horizon en zorgt voor nieuw elan', aldus Ralph Hamers van ING. Binnenkort moet het kabinet besluiten over de kandidatuur, waarna uiterlijk in 2018 bekend zal worden of Rotterdam de Expo mag organiseren.

Het Nederlandse bedrijfsleven draagt een derde van de 30 miljoen euro bij die de Nederlandse campagne kost. Ook als we de Expo niet krijgen, heeft Nederland drie jaar de mogelijkheid gekregen om zichzelf internationaal op de kaart te zetten, aldus Van Houten. 'De deelname brengt in elk geval mensen bij elkaar en levert enthousiasme op', stelt Pieter van Oord van het gelijknamige maritieme concern.

V.l.n.r. Ralph Hamers (ING), Frans van Houten (Philips) en Pieter van Oord (Van Oord)

No leftovers
De totale kosten van de Expo worden geraamd op enkele miljarden euro's. Het is de bedoeling dat er na afloop geen Expo-gebouwen worden gesloopt en dat alleen infrastructuur wordt aangelegd die toch al nodig is. 'De inzet is: no leftovers', aldus Van Houten. Als locatie van de Expo wordt gedacht aan de oude havengebieden van Rotterdam.

Niet: doe maar normaal
Volgens Hamers biedt de Expo, met als thema 'Delta's in transitie', de mogelijkheid om te laten zien dat Nederland niet alleen nuchter en rechtdoorzee is, maar ook duurzaam. Van Oord vindt dat Nederland gewoon moet laten zien waar het goed in is. 'Nu eens niet: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.'

Lees het volledige pleidooi van de drie CEO's in het magzine Forum van VNO-NCW

Type: informatie

Expo 2025 in 10 slides

Kom meer te weten over de steun, het doel, de aanpak en de financiën van Expo 2025. En dat allemaal in krap 10 slides!

Bekijk de PDF

Type: informatie

Expo 2025 in 10 slides

Expo 2025 staat voor 10 jaar de schouders eronder zetten en de grootste maatschappelijke opgaven van Nederland aanpakken

De energietransitie, een inclusieve arbeidsmarkt en circulaire gebiedsontwikkeling. Zomaar drie majeure opgaven voor Nederland, waarmee we—als we innovatieve oplossingen vinden—de wereld kunnen bedienen. Om die oplossingen te vinden, biedt Expo 2025 tien jaar enthousiasme, een gemeenschappelijk doel en internationale zichtbaarheid voor Nederland.

De weg naar 2025 is hierdoor een doel op zich. De Wereldtentoonstelling in 2025 is de kroon op het werk. Kom meer te weten over de steun, het doel, de aanpak en de financiën van Expo 2025. En dat allemaal in krap 10 slides. Bekijk de PDF hier https://goo.gl/PeHqWn.

Type: informatie

Holwerd aan Zee en Expo 2025

In het Friese Holwerd wordt gewerkt aan een baanbrekend Nederlands waterbouwproject. Een voorbeeld van de innovatiekracht waar ook Expo 2025 zich op richt.

Lees verder

Type: informatie

Holwerd aan Zee en Expo 2025

Op Google Earth is Nederland één dichtbevolkt verstedelijkt deltagebied. Het is vergelijkbaar met andere grote delta’s in de wereld, met dit verschil dat Nederland goed beschermd is door duinen en stevige dijken op Deltahoogte. In dit deltagebied ligt het Friese Holwerd helemaal niet zo ver van Rotterdam. Dat is goed nieuws want juist in Holwerd wordt gewerkt aan een groots idee dat een icoonproject van de Nederlandse waterbouw kan worden: Holwerd aan Zee, het plan om een doorbraak in de zeedijk te forceren om zo de verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland te herstellen. De filosofie achter dit plan past goed bij de ambitie van Expo 2025.

Holwerd aan Zee is een integrale gebiedsontwikkeling die veel geld op kan brengen, zo blijkt uit onderzoek. Het is een duurzame oplossing om de vaargeul naar Ameland op een natuurlijke manier op diepte te houden en dat scheelt miljoenen euro’s per jaar. Het is gelijk dé kans om de recreatieve verbinding tussen het mooie Friese Merengebied en de Waddenzee te herstellen. Met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 als middelpunt. Ook dat levert miljoenen euro’s op. Bovendien kan de zeedijk met de vrijkomende klei op een groene en natuurlijke manier op Deltahoogte worden gebracht. Dat scheelt de Deltacommissaris veel geld.

Unesco Werelderfgoed

De natuur profiteert van de 35 ha. nieuwe jonge kweldernatuur, de nieuwe zoet-zoutovergang, een binnendijkse hoogwatervluchtplaats, broedeilanden en het enorme voedselaanbod dat dit soort zeldzame gebieden kenmerkt. Maar Holwerd aan Zee is niet alleen voor de wadvogels en migrerende vissen een geweldig toekomstperspectief. Het binnendijkse kweldergebied is ook voor de toerist een unieke plek om eb en vloed te beleven en midden in het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee te recreëren op nieuwe recreatieterpen. Verder hebben enkele boeren in het gebied aangegeven interesse te hebben in zilte teelt. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan voedselzekerheid en de exportpositie van Nederland op het gebied van zouttolerante aardappelen en andere groenten. Culinair past dit natuurlijk ook prima bij het Werelderfgoedgebied.

Icoonproject en Living Lab

Volgens de initiatiefnemers is Holwerd aan Zee een mooie opvolger van huidige icoonprojecten zoals de Zandmotor, de Marker Wadden en De Nieuwe Afsluitdijk. De Topsector Water heeft deze etalageprojecten nodig om The Dutch Delta Approach te kunnen laten zien. Integrale proeftuinen waar de regio, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden een belangrijke rol spelen. Holwerd aan Zee wordt nu al overspoeld door studenten en onderwijsinstellingen uit het hele land. Niet alleen vanwege het brede integrale karakter maar ook door de enorme exposure van het project. Op dit moment werken (internationale) studenten van de WUR, TU Delft, Hanzehogeschool Groningen, Inholland Delft, en MBO studenten van Nordwin College uit Leeuwarden aan Holwerd aan Zee. De komende maanden zal het onderwijs- en kennisprogramma samen met HBO- en MBO-instellingen verder worden uitgewerkt voor het Living Lab Holwerd aan Zee.

Net als Expo 2025 sluiten de ambities en de innovatiekracht van Holwerd aan Zee goed aan op de Internationale Waterambitie ‘Convergerende Stromen’ voor Waterbeleid die de ministers van IenM, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en EZ onlangs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Nederland moet op watergebied het ‘Centre of Excellence’ van de wereld worden. Niets is dan overtuigender dan het tonen van icoonprojecten aan de wereld. Voor ‘Het vergroten van de lokale realisatiekracht’ (pijler 3) kunnen de initiatieven in Rotterdam en Holwerd van waarde zijn. En na de kandidaatstelling van Rotterdam voor de World Expo en een positieve MIRT beslissing voor Holwerd aan Zee (november) zouden beide initiatieven wel eens in een convergerende stroomversnelling kunnen raken. Met de World Expo en Holwerd aan Zee als gezamenlijke stip op de horizon in 2025. Laat die > 21 miljoen bezoekers maar komen!

Voor meer info: www.Holwerdaanzee.nl

Volg Holwerd aan Zee op Twitter: @Holwerdaanzee, @LivingLabHaZ, @MOAconcept of @JanSineZijlstra

Type: informatie

Grote evenementen dragen bij aan imago Nederland

Expo 2025 past goed in de internationale marketingstrategie van Nederland, stelt NBTC directeur Conrad van Tiggelen.

Lees verder

Type: informatie

Grote evenementen dragen bij aan imago Nederland

Conrad van Tiggelen is directeur Marketing bij NBTC Holland Marketing, de organisatie die Nederland op de wereldkaart zet als aantrekkelijke bestemming voor vakanties, zakelijke bijeenkomsten en congressen. Van Tiggelen en zijn team ontwikkelen de langetermijnstrategie voor de marketing van ‘bestemming Holland’ en Expo 2025 past daar uitstekend in. ‘Expo 2025 zet een mooi moment neer in de toekomst waar we naartoe kunnen werken. Daaromheen kun je allerlei andere initiatieven ontwikkelen. Het gaat ons helpen om Nederland internationaal te vermarkten.’

Over de vraag of Nederland de verwachte stroom van 20 miljoen bezoekers naar Expo 2025 wel aan kan, hoeft Van Tiggelen niet lang na te denken. ‘In 2013 dachten we nog dat we in 2025 uit zouden komen op maximaal 16 miljoen bezoekers, maar de groei gaat veel sneller dan verwacht. Dit jaar ontvingen we al bijna 15 miljoen buitenlandse bezoekers in Nederland. We kunnen dit goed aan. Onze strategie is om de bezoekersstromen te spreiden, zowel over het land als in de tijd. Expo 2025 past goed in die strategie. Omdat een Expo zes maanden duurt, vormt het ook buiten de piekmaanden een trekker voor buitenlandse bezoekers. Daarbij is de keuze voor Rotterdam gunstig omdat we hiermee de druk op Amsterdam verminderen.’

HollandCity
NBTC zet Nederland in het buitenland neer als HollandCity: één uitgestrekte stad met verschillende zones die elk hun eigen karakter hebben. Rotterdam wordt hierin gepositioneerd als het ‘architecture district’. ‘Rotterdam laat met haar spannende architectuur een ander gezicht van Nederland zien, meer gericht op innovatie en design,’ aldus Van Tiggelen. ‘Zo laten we zien dat we in Nederland niet in het verleden blijven hangen. We moeten geen museum worden, geen Venetië. Voor toeristen maakt het niet uit dat het niet in Amsterdam is, want de afstanden in Nederland zijn kort. Rotterdam heeft een uitstekende verbinding met Amsterdam en Schiphol en ook met Parijs en Londen.’

Holland CityVan Tiggelen en zijn team proberen onder de noemer HollandCity de verschillende locaties in Nederland door middel van verhalen aan elkaar te verbinden. Dat prikkelt mensen om meer te gaan zien in het land en van de gebaande paden af te gaan. Een thema als Nederlanders en water kan in de Rotterdamse haven worden beleefd, maar ook in Kinderdijk, in Zeeland en bij de Friese meren. Wat hem betreft wordt ook de Expo op meerdere plekken zichtbaar in Nederland. Daarbij biedt het thema sustainable delta’s volop kansen. Volgens van Tiggelen blijkt uit onderzoek dat buitenlanders Nederland zien als een voorloper in duurzaamheid, terwijl we op dat vlak eigenlijk nog behoorlijk achter lopen op landen als Denemarken en Duitsland. 

Nederlanders
Voor zijn werk heeft Conrad van Tiggelen lang in het buitenland gewoond, onder meer in Parijs en New York. Zijn ervaring is dat het imago van Nederland behoorlijk goed is. ‘Natuurlijk worden we nog herkend op de klompen en de molens, maar de meer ervaren reizigers hebben al een ander beeld van Nederland. Die gaan ook op bezoek naar architectuur, kunst, design. Bezoekers vinden Nederland ook leuk omdat we dingen vaak net even anders doen. We zijn goed georganiseerd maar geven vaak een kwinkslag aan dingen door het net even anders te doen. Ervaring met grote evenementen hebben we ook, denk aan het EK 2000, de Floriades en in Rotterdam zelf de Wereldhavendagen of het Zomercarnaval. Zo’n Expo zou prima in dat rijtje passen.’

Type: informatie

Introductie van World Expo Rotterdam 2025

World Expo Rotterdam 2025 zet de deur wijd open voor een duurzamer economisch model door water en middelen gerelateerde kwesties te belichten.

Lees hier een beknopte introductie van ons plan en onze visie hierop.

Type: informatie

Introductie van World Expo Rotterdam 2025

World Expo Rotterdam 2025 zet de deur wijd open voor een duurzamer economisch model door water en middelen gerelateerde kwesties te belichten. Lees hier een beknopte introductie van ons plan en onze visie hierop.

Rotterdam houdt zich bezig met het voorbereiden van een bid om de World Expo in 2025 te organiseren: een evenement dat wereldwijde problemen tegengaat door innovatie en culturele uitwisseling. World Expo Rotterdam 2025 steunt het idee van een nieuwe duurzame realiteit waarin we wát we hebben, herstellen en behouden. De hoofdvraag die wij graag voorleggen aan bedrijven, overheden en groepen is dan ook als volgt: hoe realiseren we een economie die niet alleen groener en veerkrachtiger is, maar ook eerlijker? Omwille deze vraag is het thema van de World Expo Rotterdam 2025 ‘Changing Currents’ tot stand gekomen. Een van de subthema’s luidt Deltas in Transition. Als deltastad zijnde kan Rotterdam de wereld laten zien hoe groene ambities de basis kunnen leggen voor een sterkere economie.

De hoofdwens om de World Expo Rotterdam in de beschikbare ruimte van het hart van de stad te organiseren, is het bouwen van groene en veerkrachtige maatschappijen. Het plan is om meer dan honderd paviljoens op te zetten die de verschillende landen als uithangbord gebruiken voor hun oplossing voor een duurzame economie in een wereld met eindige hulpbronnen. Iedereen wordt uitgenodigd om deze paviljoens te bezoeken: jong en oud, lokale bewoners en wereldbewoners, entrepreneurs en toeristen.

In ons boekje Changing Currents / Deltas in Transition dat in oktober 2014 werd gepubliceerd, onderzochten we de hoofdprincipes en motivaties om een World Expo in Rotterdam te organiseren. Dit leverde support en betrokkenheid op van belangrijke Nederlandse bedrijven, universiteiten, non-profit organisaties, culturele instituten, verschillende overheden en een handvol andere organisaties en individuen. Er kan dus geconstateerd worden dat we op het goede spoor zijn.

De productie van het bid voor de World Expo 2025 wordt zo transparant mogelijk uitgevoerd.  We streven ernaar een platform op te stellen voor initiatiefnemers en ondernemers, groot en klein, in zowel het publieke als private domein. Tegelijkertijd onderzoeken en plannen we het democratische keuzeproces.

Houd onze website www.rotterdam2025.nl met enige regelmatig in de gaten, of volg ons op Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van mogelijke kansen. Of ga naar contact en bereik ons direct.

 

Type: informatie

Wat is een World Expo?

Rotterdam wil de World Expo in 2025 organiseren. Maar, wat is een World Expo precies?

Meer over de World Expo en haar historie

Type: informatie

Wat is een World Expo?

Een World Expo, ook wel wereldtentoonstelling, is één van ’s werelds oudste internationale evenementen. Opgericht met een sterke focus op technologie en handel, is het evenement vandaag de dag veranderd in een platform voor de uitwisseling van ideeën en culturen. Iedere vijf jaar komen miljoenen bezoekers van over de hele wereld bijeen om het zes maanden durende evenement te bezoeken en ideeën over een universeel thema te delen. Het Bureau International des Expositions (lees hier meer over de BIE) werd opgericht in 1928 en bepaalt het doel, proces van de bids en organisatie van iedere World Expo.

Laten we teruggaan in de tijd om te bekijken wat World Expo’s teweeg hebben gebracht. De eerste World Expo werd gehouden in 1851 en georganiseerd in Hyde Park, Londen. ‘The Great Exhibition of the Work of industry of All Nations’ nam plaats in het spectaculaire Crystal Palace. De Expo was een uithangbord voor ongelofelijke technologische innovaties, zoals de eerste geïnstalleerde publieke toiletten en een gigantische hydraulische pers voor het printen van kranten. 

Door de jaren heen heeft de World Expo vele beroemde ontdekkingen aan de wereld gepresenteerd. Denk aan de radio in 1893, de televisie in 1939 en ook de mobiele telefoon in 1970. Of denk aan het eerste eetbare ijshoorntje en Heinz Tomato Ketchup: alledaagse maar toch zo briljante uitvindingen die toonaangevend werden voor de World Expo’s. Ook hebben World Expo’s de bouw van schitterende gebouwen gestimuleerd zoals de Eiffeltoren in Parijs en het Atomium in Brussel. Deze iconische gebouwen trekken nog dagelijks grote aantallen bezoekers wat het bewijs is dat een World Expo verder reikt dan het evenement an Sich. 

Het Expoterrein wordt beschouwd als het hoogtepunt van de World Expo en kan worden gezien als een markt waar verschillende culturen mengen. Op dit terrein creëert ieder deelnemend land een uniek nationaal paviljoen. Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd om deze paviljoens te bezoeken en om de meest innovatieve projecten en culturele hoogtepunten per land te bekijken.

Maar de World Expo is meer dan alleen een zes maanden durende tentoonstelling. Het evenement heeft een gigantische impact op de ontwikkeling van het gastland en de participerende landen. Door het gastland hulpmiddelen te leveren om  haar economie, industrieën en technologieën te ontwikkelen is de tentoonstelling een belangrijke drijfveer voor structurele veranderingen. Zo profiteren miljoenen inwoners van Shanghai nog steeds van het openbaar vervoer dat in hun stad werd aangelegd voor de World Expo 2010. 

Het organiseren van een World Expo in Rotterdam zal een deadline voor verandering in de agenda zetten. Het zal het proces naar een duurzame manier van leven versnellen. Ook past de Expo zorgeloos binnen de plannen en ambities van de Nederlandse overheid en locale autoriteiten. We willen dat de World Expo Rotterdam 2025 een memorabel succesnummer wordt dat ieders fantasieën bevat en stimuleert.

Bron afbeelding: James Scott (via Flickr Creative Commons)

Type: informatie

Waarom Rotterdam?

Waarom is Rotterdam de aangewezen stad voor het organiseren van de World Expo?

Wereldhaven, wereldstad, wereldtentoonstelling

Type: informatie

Waarom Rotterdam?

Rotterdam is een Nederlandse stad met een grote internationale focus. De stad biedt een dynamische omgeving en is de troste bezitter van Europa’s meest uitgebreide en belangrijke haven. Het binnenhalen van de World Expo past precies binnen de Rotterdamse ‘doe’ mentaliteit en de constante zoektocht naar innovatie.

In welke stad kun je nu beter wereldwijde water kwesties bespreken dan in Rotterdam? De stad is omringd door waterwegen en wordt dan ook gekenmerkt door haar wateren. De Rotterdamse haven is een toonaangevende speler in de water industrie, wat Rotterdam de perfecte plaats maakt om te praten over innovatie.

De stad kent tevens een rijke historie die sterk heeft bijgedragen aan haar specifieke uiterlijk. Zo heeft Rotterdam zichzelf volledig weten te herstellen nadat zij plat werd gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. De Rotterdamse haven was toen der tijd het economische centrum van de stad en werd na de aanval van de Duitsers gelukkig al snel hersteld. In slechts een korte periode wist de haven op te krabbelen en kon deze weer op volle toeren draaien.

Na de wederopbouw begon Rotterdam al gauw bekend te staan om haar moderniteit. Ook trok Rotterdams’ nieuwe vervoersnetwerk, afwijkende moderne gebouwen en nieuwe economische kansen grote groepen mensen van buiten de stad aan.

En toen bereikten we de eenentwintigste eeuw. De afgelopen jaren is Rotterdam herhaaldelijk geprezen voor haar unieke karakter. Grote nieuwsorganisaties zoals de New York Times en Huffington Post hebben de stad aangehaald als een ware “hotspot”. Ook het internationale designers magazine Wallpaper haakte in op deze trend en noemde Rotterdam “offbeat and fiercely committed to the new.” Natuurlijk kunnen wij niet anders dan het omarmen van deze prijzende recensies. Na jaren van hard werk en gedurfde keuzes zijn we klaar om Rotterdam aan de wereld te laten zien.

Bron afbeelding: Rotterdam Marketing.

Type: informatie

Op weg naar 2025

De planning en organisatie van een World Expo vergen veel tijd en doorzettingsvermogen. Wat zijn de belangrijkste stappen op weg naar 2025?

Onze tijdlijn

Type: informatie

Op weg naar 2025

De planning en organisatie van een World Expo vergen veel tijd en doorzettingsvermogen. Wat zijn de belangrijkste stappen op weg naar 2025?

2013 – 2015: Geboorte en de ontwikkeling van de World Expo Rotterdam 2025.

2016: Officiële kandidaatstelling van de World Expo Rotterdam 2025 bij het Bureau International des Expositions (BIE).

2016 – 2018: Promoten van onze kandidaatstelling over de hele wereld en het begin van innovatieve projecten gerelateerd aan onze World Expo.

2018: Stemmen van de BIE-lidstaten voor de toewijzing van het bid.

2025: Jaar van de World Expo.

Type: informatie

‘Die Expo is op zijn plek in Rotterdam’

Digitaal ondernemer Maarten Reijgersberg vindt Expo 2025 uitstekend passen bij de ambitie van Rotterdam.

Lees verder

Type: informatie

‘Die Expo is op zijn plek in Rotterdam’

Aan kleurrijke en daadkrachtige ondernemers is nooit een gebrek in Rotterdam. Maarten Reijgersberg, voorman van Nederlands beste socialmediabureau RauwCC, hoort daar zeker bij. Twee jaar geleden wist hij vanuit New York de Social Media Week naar Rotterdam te halen. Expo 2025 noemt hij een geweldig idee: ‘Ik word altijd heel erg vrolijk van grootdenkers. Het initiatief van Leendert Bikker biedt ons een kans die we niet voorbij mogen laten gaan.’

RauwCC is de kleinste sponsor van Expo 2025 maar wel de sponsor met de grootste mond. Als het om communicatie gaat kiest RauwCC voor een authentiek Rotterdamse recht-voor-zijn-raap-aanpak. Toch is Reijgersberg een rasechte import-Rotterdammer. In ’96 kwam hij als beeldend kunstenaar naar de stad. Hij maakte de enorme ontwikkeling van Rotterdam in de laatste twintig jaar mee en wil nu nooit meer weg.

‘Het fenomeen Expo was voor mij tamelijk onbekend totdat wij drie maanden geleden in contact kwamen met de initiatiefnemers’, aldus Reijgersberg. ‘Toen ben ik me er in gaan verdiepen en het is fascinerend om te zien wat de Expo in de afgelopen honderdtwintig jaar aan innovaties heeft opgeleverd. Alledaagse dingen als de rits, gewapend beton, de metro, het zijn vernieuwingen geweest waar de wereld via de Expo kennis mee heeft gemaakt. Ook voor Rotterdam kan de Expo veel betekenen.’

Maarten Reijgersberg

‘Wij dragen graag bij aan de Expo vanuit het belang van de stad. Rotterdam heeft recent de aandacht getrokken met mooie projecten zoals de Markthal, het station en De Rotterdam. Maar die aandacht moet je wel weten vast te houden. Op wereldschaal is onze reputatie nog bescheiden. Daarom is de Expo een kans om internationaal zichtbaarder te worden en een impuls te geven aan de verdere groei van de stad. Daarbij is Rotterdam ook de goede plek in Nederland voor een Expo omdat het een moderne stad is waar nog volop ruimte is voor groei en vernieuwing. Dat is ook het sterke aan het Rotterdamse plan, een Expo die deel uitmaakt van de stad zelf en niet wordt afgewerkt op een verlaten industrieterrein ergens aan de rand van de stad.’

Expo digitaal?
RauwCC weet als geen ander hoe snel de ontwikkelingen in digitale media gaan. Wat betekent dat voor Expo 2025? Gaan die 20 miljoen bezoekers wel komen? Of blijven ze thuis achter het beeldscherm zitten? Reijgersberg: ‘Vijf jaar vooruit kijken is al een hele opgave in ons vak, laat staan negen jaar. Je ziet dat virtual reality nu erg in opkomst is. Die techniek zal zich verder ontwikkelen. Toch denk ik niet dat de online ervaring het daadwerkelijke bezoek gaat vervangen. De meerwaarde van elkaar ontmoeten blijft bestaan. Bij de introductie van social media werd ook wel gedacht dat mensen uitsluitend nog virtueel met elkaar contact zouden hebben, maar het tegenovergestelde bleek het geval. Steeds meer mensen vinden elkaar via social media om daarna in het echte leven samen dingen te gaan doen. Digitale media werken juist als een accelerator voor ontmoetingen. De toepassing van virtual reality zal wel heel spectaculaire paviljoens opleveren. Ook nog eens tegen veel lagere kosten dan als je alles in het echt moet bouwen.’

‘Ik kan alleen maar iedereen oproepen om dit plan te omarmen. Natuurlijk moeten we goed kijken waar we in Nederland ons geld aan uitgeven, maar groei gaat niet zonder investeringen. En in mijn optiek is de Expo een veilige investering die een enorme versnelling tot stand kan brengen. Dit organiseren vergt internationaal ondernemerschap, maar daar is Nederland al sinds de Gouden Eeuw bijzonder goed in.’

Type: informatie

De Expo is goed voor Nederland, dus ook voor ons

'De Expo is een kans voor Nederland en wij dragen er graag aan bij om die kans te verzilveren', aldus Jan Nieuwenhuizen, lid van de Raad van Bestuur van Rabobank Nederland.

Lees verder

Type: informatie

De Expo is goed voor Nederland, dus ook voor ons

Jan van Nieuwenhuizen is lid van de Raad van Bestuur van de Rabobank en een warm voorstander van Expo 2025. Sinds 2014 is hij verantwoordelijk voor het Wholesale bankbedrijf van de Rabobank, zowel in Nederland als Internationaal. ‘Als grootste financiële dienstverlener zijn wij sterk verbonden met alle sectoren van de Nederlandse economie. Je kunt wel zeggen dat als het goed gaat met Nederland, dat het dan ook goed gaat met ons.’

Rabobank heeft twee belangrijke strategische doelen geformuleerd. In Nederland wil de bank marktleider zijn in alle financiële diensten. Wereldwijd wil Rabobank toonaangevend zijn op het gebied van landbouw en voedselproductie. Gezien de geschiedenis van de bank is die vooraanstaande positie op het gebied van landbouw en voedsel begrijpelijk. ‘Nederland is de tweede voedselexporteur ter wereld en op het gebied van agro-technologie staat ons land bovenaan’, aldus Van Nieuwenhuizen.

Voedsel en duurzaamheid
Als leidende Food & Agri bank in de wereld wil Rabobank de voedselzekerheid bevorderen. Hierbij staat een duurzame ontwikkeling bij hun klanten centraal. Door de jaren heen heeft Rabobank een duidelijke kennisautoriteit op dit onderwerp weten op te bouwen.

Wat Van Nieuwenhuizen betreft zal de verduurzaming van de voedselketen ook een belangrijk onderwerp zijn op Expo 2025. ‘De wereldbevolking groeit snel, met name in Azië, en voedselbeschikbaarheid en voedselveiligheid staat dan ook bovenaan de agenda van landen als India, Indonesië en China. Deze landen kunnen nu al niet geheel in hun eigen voedselbehoefte voorzien en zullen ook in de toekomst afhankelijk blijven van grote voedselproducerende gebieden als de Verenigde Staten, Brazilië, Australië en Europa. In die keten neemt Nederland - met Rotterdam als logistiek knooppunt - een centrale positie in.’ 

‘Als bedrijf hebben we inspirerende doelen geformuleerd. Onze ambitie om marktleider in Nederland te zijn hebben we vertaald in Bankieren voor Nederland. Wij willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland. Onze Food & Agri strategie – ‘Banking for Food’ - is er op gericht de voedselketen efficiënter en duurzamer te maken. Hoe gaan we om met de dilemma’s rond gentechnologie, intensieve veeteelt, nieuwe bronnen van proteïne in een globale wereld waar verschillende normen en waarden bestaan?’

Millenniumgeneratie
Van Nieuwenhuizen vindt dat Expo 2025 straks over meer moet gaan dan handel: ‘De millenniumgeneratie hecht minder aan geld en bezit. Jonge mensen van nu willen betekenis geven aan hun leven. We merken dat ook binnen onze eigen organisatie. Men wil niet alleen bankieren, maar men wil ook graag een actieve maatschappelijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Nederland en aan het verbeteren van de voedselsituatie in de wereld. De Expo moet die generatie van de toekomst kunnen inspireren. Wij zijn zeker bereid om onze internationale kennis in te zetten om Expo 2025 naar Nederland te halen. De Expo is een kans voor Nederland en wij dragen er graag aan bij om die kans te verzilveren’.

Type: informatie

‘Laten zien wat Nederland kan’

Topondernemer Pieter van Oord over Expo 2025: ‘Je mag in dit land best wel eens ambitie tonen’.

Lees verder

Type: informatie

‘Laten zien wat Nederland kan’

Nieuwe economische kansen creëren; dat is de belangrijkste reden waarom ondernemers het initiatief namen om de wereldtentoonstelling in 2025 in Nederland te organiseren. Het idee is ontstaan in Rotterdam en ondernemer Pieter van Oord was er vanaf het eerste begin bij betrokken. Zijn oer-Hollandse bedrijf is over de hele wereld actief in complexe waterbouwprojecten. Hij ziet Expo 2025 als een uitgelezen kans voor de Nederlandse deltasectoren om te laten zien wat zij in huis hebben.

‘Voor ons zijn er twee belangrijke redenen om World Expo Rotterdam 2025 te steunen. Allereerst het gekozen thema: Delta’s in Transition. Dat gaat over de uitdagingen waar de deltagebieden in de wereld - waar meer dan de helft van de totale bevolking woont - voor staan. Als waterbouwer hebben we daar natuurlijk wat mee, want wij hebben alle kennis in huis om die uitdagingen aan te kunnen. Daarnaast voelen we ons als Rotterdams bedrijf, met het hoofdkantoor aan de Nieuwe Maas, natuurlijk verbonden met zo’n gedurfd initiatief als dit’, aldus Van Oord.

Van Oord is van oorsprong een baggerbedrijf maar haalt daarnaast een groot deel van haar inkomsten uit de offshore industrie. De afgelopen tientallen jaren heeft het bedrijf wereldwijd tal van gespecialiseerde offshore installatie- en constructieprojecten uitgevoerd, met name voor de olie- en gaswinning. Maar Van Oord ziet de energietransitie plaatsvinden en speelt daar op in. ‘We zijn nu al de grootste aannemer van offshore windprojecten in Nederland en we zien die markt sterk groeien’, aldus de CEO.

Om de omslag naar een meer duurzame economie te maken moet het bedrijfsleven innoveren. Expo 2025 wil een belangrijke aanjager zijn van innovatie. Van Oord herkent zich goed in die ambitie: ‘Zelf zijn we er al volop mee bezig. Zo hebben we samen met wetenschappers de FaunaGuard bedacht, een akoestisch systeem waarmee we zeezoogdieren, reptielen en vissen tijdelijk uit een constructiezone kunnen houden. En met de ReefGuard lukt het ons om met behulp van een mobiel laboratorium koraal op te kweken waarmee beschadigde koraalriffen kunnen worden hersteld.’

Van Oord investeert in dit soort nieuwe technieken om een voorsprong te behouden op de internationale concurrentie. Voor Pieter Van Oord staat het vast dat Expo 2025 innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven kan bevorderen. ‘Je mag in dit land best wel eens ambitie tonen. Ik vind het een goed plan’.

Type: informatie

Afval bestaat niet

BlueCity010 en Weelec zijn twee innovatieve organisaties die zich bezighouden met het hergebruiken van afval, producten en gebouwen, om zo een betere wereld te creëren.

Lees verder

Type: informatie

Afval bestaat niet

Natuurlijke grondstoffen raken op, afval wordt zomaar weggegooid en gebouwen die hun functie hebben verloren worden verlaten. Hier moet iets aan veranderen, en dat is precies wat BlueCity010 en Weelec, twee losse organisaties, doen! Waar het Rotterdamse BlueCity010 zich bezig houdt met het hergebruiken van leegstaande gebouwen en het realiseren van de ‘Blue Economy’, richt Weelec, gevestigd in Maastricht, zich juist op het verwerken van elektronisch afval. Tijdens het Innovatie Festival van 19 november in Rotterdam, presenteerden beide bedrijven in een korte pitch waar zij voor staan.

Weelec
De digitalisering van onze samenleving zorgt er voor dat de voorradige grondstoffen razendsnel afnemen. Ook elektronische afvalbergen worden steeds hoger, en dit komt doordat we zomaar alles weggooien in plaats van het te recyclen. Het is dus van groot belang dat duurzame recycling tussen de oren van mensen komt, dat elektronisch afval op een verantwoorde en duurzame manier gerecycled wordt en dat we daardoor schone grondstoffen terug kunnen brengen. Weelec is hier een groot voorstander van, en verwerkt het elektronische afval (E-waste) van haar partners op een duurzame en bovendien kosteloze manier. Daarnaast creëert Weelec ook werkgelegenheid voor mensen die moeilijk een plek vinden in een regulier arbeidsproces.

De Weelec Community is een netwerk van toeleveranciers, afnemers, bedrijven, stichtingen, instanties en overheden, gericht op het hergebruiken van E-waste in Zuid- en Midden Limburg. E-waste gaat een steeds grotere rol spelen in de recycling wereld en Weelec heeft hier een innovatieve oplossing gevonden, met als doel om grote hoeveelheden grondstoffen te herwinnen. Ze nemen de verantwoordelijkheid om het afval te verwerken tot schone grondstof en kennis te ontwikkelen voor de toekomst. Doormiddel van het ontwikkelen van een eigen CO2emissie reductiemodel, is er in een half jaar tijd al een CO2-prestatie neergezet van 51.143 kg. Dit staat gelijk aan de zuiverende waarde van 2435 bomen in een jaar!

BlueCity010
BlueCity010 is een netwerk van 50 ondernemers die leren en experimenteren met afval. Hoe men momenteel omgaat met het produceren, consumeren en weggooien van afval is onhoudbaar, en daarom moet er een duurzame oplossing komen. Deze oplossing wordt beschreven als de ‘Blue Economy’. Hoewel we ‘groene’ en duurzame oplossingen kennen, worden deze vaak geassocieerd met een hoger prijskaartje, waardoor men ze niet kiest. Dit hoeft echter niet zo te zijn. BlueCity010 houdt zich bezig met deze Blue Economy, het hergebruiken van afval om zo eten, energie en banen te creëren. Dit is een oplossing die voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is en zo kunnen we samen een bijdrage leveren aan een betere wereld.

BlueCity010 richt haar pijlen momenteel op de vestiging van het voormalige zwembad, Tropicana in Rotterdam. Dit is een goed voorbeeld om te laten zien hoe een bestaand pand zonder functie, hergebruikt kan worden zonder dat het afgebroken hoeft te worden. Voorbeelden van projecten die hier aan vooraf gingen zijn de Alohabar, Rotterzwam en eerder ook Kromkommer.

Bedrijven als Weelec en BlueCity010 geven een goed voorbeeld van innovatie projecten die onze toekomst gaan veranderen. Expo Rotterdam 2025 kan zich hier erg goed in vinden. Ten eerste sluit het hergebruiken van bestaande producten of gebouwen precies aan bij de Expo-filosofie van ‘no left-overs’. De paviljoens van Expo 2025 worden voor een groot deel gevestigd in bestaande gebouwen. Nieuwe paviljoens krijgen bij voorbaat al een bestemming voor na de Expo. Ook benadrukt World Expo Rotterdam 2025 het belang van verandering en verduurzaming op de lange termijn. Expo 2025 gaat daarmee verder dan het evenement zelf. Naast het creëren van duizenden banen en stageplekken, zorgt de Expo voor een economische boost voor Nederland.

Meer weten?
Weelec en BlueCity010 hebben allebei nog meer ruimte, begeleiding en financiering nodig om te groeien tot de omvang die nodig is om een echte positieve bijdrage te leveren. Bekijk hier de websites van BlueCity010 en Weelec voor meer informatie.

Type: informatie

'Beste Leendert, ...'

Chris Kuijpers, directeur-generaal Internationaal en Milieu bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, reageert in een blog op het initiatief World Expo Rotterdam 2025.

Lees hier het blog

Type: informatie

'Beste Leendert, ...'

In jouw presentaties spreek je vaak over vooruitgangsoptimisme, een houding die mij aanspreekt. En het is wat mij betreft ook de juiste instelling die we nodig hebben om de World Expo te organiseren. Ik ben dan ook enthousiast over het feit dat het (Rotterdamse) bedrijfsleven zich voor een World Expo 2025 in Nederland wil inzetten.

Door de jaren heen heeft de World Expo vele beroemde ontdekkingen aan de wereld gepresenteerd. Denk aan de radio in 1893, de televisie in 1939 en ook de mobiele telefoon in 1970. Of denk aan het eerste eetbare ijshoorntje en Heinz Tomato Ketchup: alledaagse, maar toch briljante uitvindingen. Ook hebben de tentoonstellingen de bouw van schitterende bouwwerken gestimuleerd zoals de Eiffeltoren in Parijs en het Atomium in Brussel. De expo’s van de laatste 10 jaar leverden niet alleen technische hoogstandjes op, maar ze waren veel meer een aanjager voor de transformatie van gebiedsontwikkeling. Denk hierbij aan de betekenis die de Olympische Spelen in Londen hebben gehad voor het gebied rondom Kings Cross, dat een van de drukste infrastructurele knooppunten in Groot-Brittannië is geworden.    

Ik wil graag dat de World Expo van 2025 soortgelijke successen gaat opleveren. Het feit dat jullie de Expo in het hartje van Rotterdam plannen, maakt dat we goed moeten nadenken over bijvoorbeeld nieuwe vervoersconcepten. Hoe gaan we bijvoorbeeld alle bezoekers zo efficiënt mogelijk verplaatsen? Hoe zorgen we voor een duurzaam gebiedsontwikkeling op de plekken waar de Expo gaat komen, op zo’n manier dat de World Expo iets blijvends oplevert? Dit betekent niet alleen paviljoens die hergebruikt gaan worden, maar ook de ontwikkeling van een gebied met een blijvende meerwaarde voor de hele stad en regio. Naast deze inhoudelijke vragen is natuurlijk de vraag wie gaat wat betalen. Waar en wanneer komen de kosten en waar de baten? De MKBA die we als rijk laten opstellen gaat ons hierbij helpen.

Ik weet dat een deel van deze duurzame plannen al in werking zijn en worden gezet. Ik begreep ook dat inmiddels 75 partijen zich aan het initiatief hebben verbonden. Dus ook als we niet worden gekozen, levert de Expo ons voordelen op. Ik zie daarom kansen voor Nederland, voor Rotterdam èn voor IenM. Projecten op het gebied van circulaire economie, ‘next generation infrastructures’ en de transitie van de delta krijgen met de Expo een boost. Een economie die niet alleen groener en veerkrachtiger is, maar ook eerlijker. We geven onze nu al bestaande iconen, zoals bijvoorbeeld de Zandmotor en de Getijdecentrale een podium en we creëren tevens de nieuwe iconen van de toekomst. De Expo geeft ons dus de kans een flinke stap vooruit te zetten in de transitie naar een circulaire economie. Een stap die we wel samen met vele partijen moeten gaan maken. Allereerst natuurlijk het bedrijfsleven, maar ook overheden op alle niveaus, de universiteiten en scholen, en de energieke samenleving. Dit maakt het een sterk concept, maar ook complex en risicovol. Alleen als we allen ons steentje bijdragen en onze verantwoordelijkheid nemen gaat de Expo leven. Daar wil ik me graag sterk voor maken en een bijdrage aan leveren. Graag hoor ik van jou hoe jij de ontwikkeling van de Expo ziet en wat daarvoor van beide kanten, bedrijfsleven en overheid, nodig is.  

Vriendelijke groet,
Chris Kuijpers

 

Lees hier het antwoord van Leendert Bikker

Type: informatie

'Beste Chris, ...'

Leendert Bikker, initiatiefnemer van World Expo Rotterdam, beantwoordt het blog van Chris Kuijpers, directeur-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees hier het blog

Type: informatie

'Beste Chris, ...'

Je slaat de spijker op z’n kop. We slaan met deze ambitie de hand aan de ploeg en versnellen de talloze beleidsinitiatieven die er al zijn, niet alleen van IenM, maar ook van de Topsectoren. En wat dacht je van de beleidsdoelstellingen van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen? Expo 2025 noemen wij dan ook een inclusief programma waar heel Nederland zijn schouders onder kan zetten: de overheid (nationaal en regionaal), het bedrijfsleven, de wetenschap, het onderwijs, maar ook onze culturele wereld. 
Hoe fascinerend is het dat wij als delta in transitie straks de bakermat blijken te zijn van the ultimate human metropolis. Het evenement in 2025, de daadwerkelijke wereldtentoonstelling, vormt dan het slotakkoord van een inspirerend tienjarenprogramma. Een moment dat we samen vieren met de 750ste verjaardag van Amsterdam. En dat doen we dan natuurlijk online en offline. 

We kunnen niet wachten om de wereld te laten zien wat onze delta- en topsectoren te bieden hebben. En we zijn nu al nieuwsgierig wat de wereld óns wil laten zien. Daarom begint Expo 2025 nu. De weg er naar toe verbroedert en geeft focus op de thema’s waar wij het verschil in willen maken. Maar het geeft ook inzicht in wat er allemaal nog moet gebeuren. 
Tegen die tijd hebben wij de utilization van de HSL vast wel op orde, zodat er elke vijf minuten een snelle trein van Schiphol naar Rotterdam vertrekt. Het nieuwe Rotterdam Centraal kan 300.000 mensen per dag wel aan, daar is het op gebouwd. In de stad vormen die reizigersaantallen nog een uitdaging, maar met de gezamenlijke ambities van de RET en de plannen voor materieel en veiligheid kunnen we een geweldige sprong voorwaarts maken.

Maar niet alle oplossingen gaan gepaard met investeringen in hardware. Niet elk bereikbaarheidsvraagstuk is een zaak van meer asfalt of extra spoor. Daar waar smart technology de mensen een ander pad kan laten kiezen, een ander tijdstip of een virtuele introductie voorafgaand aan een fysieke beleving, maken we het verschil en dat is goed voor Nederland en onze exportpropositie van hier opgedane kennis en ervaring.

Daarom is Expo 2025 zo’n mooi visioen om met elkaar te realiseren. Een global event dat zijn weerga niet kent met Holland als host en de centrale expositie in Rotterdam. Maar onze grootste vriend is de deadline. We moeten namelijk aan het werk om het op tijd voor elkaar te krijgen, gewoon de mouwen opstropen om deadlines te halen. Niet met een tentoonstelling als doel op zich, maar met het doel onze economie een stimulans te geven. We hebben namelijk een extra economische groei nodig om én onze welvaart- en welzijnspeil te kunnen handhaven én om de transitie naar een schone en nieuwe economie te kunnen betalen. Want of we het nu leuk vinden of niet, er is wereldwijd een ecologische noodzaak die ons tot handelen dwingt. En juist hierin ligt een enorme economische kans. Die is goed voor Nederland: ten minste 30.000 extra banen en 10.000 stages voor onze MBO-leerlingen. 

We organiseren voor het eerst in de geschiedenis een World Expo die geen leftovers kent. Kortom: er wordt niets gebouwd dat niet op voorhand al een bestemming heeft voor als het feest voorbij is. Dat is de ultieme circulaire gedachte achter deze uitdagende groeimotor. De basis is gelegd door een compacte groep bevlogen ondernemers, met jou steun maken we er een publiek-private alliantie van die onverslaanbaar is. Dank voor je steun Chris!

Vriendelijke groet,

Leendert Bikker

Lees hier het blog van Chris Kuijpers

Type: informatie

‘Zie cultuur niet als een bijzaak’

‘Integreer cultuur in het algehele programma, dan kunnen we een inspirerend, fris en nieuw soort World Expo neerzetten’, aldus Emily Ansenk, directeur van de Kunsthal.

Lees verder

Type: informatie

‘Zie cultuur niet als een bijzaak’

‘Een waanzinnig fenomeen.’ Dat is de World Expo volgens Emily Ansenk, directeur van de Kunsthal. ‘Het is een cultuurproduct dat al meer dan een eeuw bewijst dat het werkt,’ vervolgt ze. ‘Het is bijzonder dat er ook nog in deze tijd altijd zulke grote aantallen mensen nieuwsgierig zijn naar het nieuwe dat er in de wereld is ontdekt en gebracht’.

Het idee om de World Expo naar Nederland te halen ziet Ansenk dan ook als een heel goed initiatief. ‘Het is belangrijk om samen te werken aan een project voor de lange termijn. Zeker in deze tijd waar we zo van dag tot dag leven. Het kan Nederland op een positieve manier op de kaart gaan zetten.’ Volgens Ansenk biedt de Expo een meerwaarde voor zowel de stad Rotterdam als heel Nederland. ‘De Expo zal ervoor zorgen dat er nog meer mensen naar Nederland komen. Deze mensen kunnen wij inspireren, doordat we letterlijk een integraal beeld tentoonstellen van wat er allemaal mogelijk is in de wereld en wat de Nederlandse expertise hierin is.’ Hierbij denkt Ansenk niet alleen aan kunst en cultuur, maar aan alle disciplines waar we als land goed in zijn.

Ook de samenwerking en de weg naar de wereldtentoonstelling in 2025 toe vindt Ansenk van enorm belang. ‘We kunnen dankzij de Expo met elkaar aan iets werken dat niet alleen in 2025 plaatsvindt. Met ‘elkaar’ bedoel ik echt in alle breedte en met alle partijen. Er moet minder vanaf eilandjes gewerkt worden. Hierbij moeten de voorbereidingen en de nalatenschap niet vergeten worden. Bij de legacy zie ik overigens niet een leeg en unheimlich winderig terrein voor mij, maar plekken die een meerwaarde zijn voor de stad. Ook de nalatenschap moet een boost geven aan zowel de kunst en cultuur als aan de infrastructuur, de levendigheid en de boegbeelden van de stad. Daar moeten we samen naartoe werken en na 2025 moeten we ervoor zorgen dat we dat niet laten verslonzen.’

De komende jaren gaat er een enorme verstedelijking plaatsvinden. De bevolking zal in 2025 enorm gegroeid zijn en een groot gedeelte van de bevolking zal in steden leven. ‘Culturele ondernemingen kunnen goed aansluiten op het thema Human Cities, waarbij de mens als onderdeel van de stad centraal staat.  Een menselijke blik op de wereld en mensen steeds weer op nieuwe manieren prikkelen en verrassen, past goed bij wat we doen als Kunsthal’, vervolgt Ansenk. Bij de veranderingen die in de toekomst gaan plaatsvinden kan kunst volgens Ansenk een goede bijdrage leveren. ‘Kunstenaars creëren iets wat nog niet bestaat. Hierdoor vormt de kunst het beeld van de toekomst. Je ziet zelfs dat veel kunstenaars tegenwoordig al bezig zijn op het snijvlak van kunst en technologie.’

Tot slot heeft Ansenk nog een tip voor Expo 2025 die goed bij deze laatste gedachtegang aansluit. ‘Maak kunst en cultuur en alle creativiteit die daarbij komt kijken een integraal onderdeel van de World Expo. Ook op de weg ernaartoe. Laat het niet alleen een onderdeel op stadsniveau zijn, maar laten we het landelijk omarmen en zie cultuur niet als een soort doekje voor het bloeden. Als we dat voor elkaar krijgen, denk ik dat we rondom de World Expo iets groots in beweging kunnen brengen’. 

Foto Emily Ansenk: Vincent Mentzel. 

Type: informatie

Groeiende bevolking in steden

De wereldwijde urbanisatie is een belangrijk thema voor World Expo Rotterdam 2025

Lees hier waarom

Type: informatie

Groeiende bevolking in steden

Onderzoek wijst uit dat in 2050 maar liefst 66 procent van de wereldbevolking in steden woont. Dit betekent dat er 2,5 miljard stadsbewoners bij komen. De opgave om deze enorme groei in goede banen te leiden en de nieuwe mega-steden die ontstaan leefbaar te houden, is misschien wel de belangrijkste uitdaging van de 21ste eeuw. Het vinden van duurzame oplossingen voor de groeiende stedelijke bevolking zal daarom hoog op de agenda van Expo 2025 staan.

In Beijing heeft de smog gevaarlijke niveaus bereikt, tot meer dan 20 keer de limiet die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt. Meerdere grote steden in de drie hoofd-economische zones in China tellen jaarlijks meer dan 200 mistdagen. En die ontstaan niet door het ongunstige weer maar door de snelle industrialisatie en urbanisatie, zo erkent China’s viceminister van milieubescherming Wu Xiaoqing.

Op dit moment woont al meer dan de helft van de wereldbevolking (54 procent) in een stad. In 2030, zullen er wereldwijd 41 megasteden zijn met 10 miljoen bewoners of meer. Dit is bijna drie keer zo veel als in 1990. Een rapport van de Verenigde Naties uit juli 2014 toont aan dat tot 2050, 2,5 miljard mensen naar de steden zullen trekken. 90 procent van deze stijging zal in Azië en Afrika plaatsvinden.

Ook al nemen steden wereldwijd maar een half procent van het totale landoppervlak in beslag, de bewoners van die steden verbruiken wel 75% van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. John Wilmoth, Directeur van VN DESA’s Bevolking Divisie noemt het beheren van stedelijke gebieden een van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw. Het bouwen van duurzame steden is daarom een kritische succesfactor in de ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties vanaf 2015.

In 2015 heeft de VN de Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld. Nummer 11 luidt, ‘zorgen dat steden en andere menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn’. Duurzame urbanisatie betekent volgens de VN dat steden meer inkomen en werkgelegenheid creëren en dat zij zorgen voor gelijke toegang tot diensten en voorzieningen voor hun inwoners. Maar er moet meer gebeuren. De infrastructuur voor water en sanitair, energie, vervoer, informatie en communicatie moet fors worden uitgebreid. Sloppenwijken moeten worden aangepakt en natuurlijke hulpbronnen beschermd.

Het allerbelangrijkste als het gaat om urbanisatie is om te weten hoe je er mee om moet gaan. Een succesvolle agenda wat betreft stedelijke planning houdt in dat er aandacht wordt gegeven aan urbanisatie op verschillende schaalniveaus. Als dit goed gemanaged wordt dan kunnen steden belangrijke kansen bieden voor economische ontwikkeling en er voor zorgen dat grote groepen mensen toegang krijgen tot basisvoorzieningen. Een jonge groeiende bevolking in een stedelijk netwerk leidt ook tot meer innovatie en kan leiden tot de volgende ‘groene revolutie’.

De stedelijke agenda zal verder uitgewerkt worden tijdens de conferentie van de Verenigde Naties over ‘Human Settlements’, in 2016. World Expo Rotterdam 2025 zal hierop aansluiten en wil het podium zijn waar straks vanuit de hele wereld duurzame oplossingen worden getoond.

Voor meer informatie rondom dit onderwerp, kijk dan hier.

Type: informatie

Transformatie- machines voor een stad

Een Expo kan een stad een nieuw gezicht geven, zegt Johan Moerman, directeur Rotterdam Festivals. Maar zo’n ‘transformatiemachine’ moet de connectie met het publiek niet vergeten.

Lees verder

Type: informatie

Transformatie- machines voor een stad

In 1940 plat gebombardeerd, maar zich nooit laten kennen. Inmiddels is Rotterdam uitgeroepen tot IFEA World Festival & Event City én opgenomen in de top 5 van Lonely Planet. ‘Door al die waardering surft Rotterdam inmiddels op de top van een golf,’ aldus Johan Moerman, directeur van Rotterdam Festivals, de stichting die het evenementenbeleid in de stad coördineert.

Die golf moet echter niet vroegtijdig omslaan. ‘Het is belangrijk dat we ons als stad op dit hoge niveau blijven ontwikkelen en het inspirerende aan de World Expo is dat deze daar aan kan bijdragen,’ vervolgt Moerman. ‘Het is een fantastische transformatiemachine voor je stad. Niet door de bezoekersaantallen, maar omdat het een kans is om je stad te verbeteren. Door de deadline die Expo 2025 stelt, zet je een soort stip aan de horizon, waar iedereen naartoe gaat werken.’ 

Deze transformatie kan volgens Moerman ook iets gaan betekenen voor de cultuursector. ‘Een Expo kan de samenbindende krachten sterker maken. Met elkaar kunnen we werken aan een betere stad. Het proces ernaar toe is ook geweldig. Het gaat erom dat we een agenda formuleren, waar we de komende tien jaar samen aan kunnen werken. Als die er is, kan je als stad ook nog heel veel resultaat en vooruitgang boeken als je onverhoopt geen winnaar wordt.’ Moerman ziet het dan ook als kans die nu gegrepen moet worden.

Moerman vindt wel dat kritisch gekeken moet worden naar de beleving voor de bezoeker. ‘Dat het voor een stad en de stakeholders succesvol kan zijn snap ik wel, maar waarom voor het publiek? Je staat uren in de rij om een paviljoen te bekijken. Misschien komt het door het idee dat je op iets bijzonders bent?’ Hier kan Expo 2025 volgens Moerman dan ook nog een slag slaan. ‘Bedenk goed wat de emotieconnectie met de delta en het publiek is.’

Foto: Bas Czerwinski

Over het nationale gevoel en de grote aantallen bezoekers maakt Moerman zich echter geen zorgen. ‘De Expo gaat over nationale en mondiale onderwerpen die iedereen aangaan. Als je die op hoge kwaliteit uitvoert, wordt het voor iedereen interessant om een bezoek te brengen,’ aldus Moerman. ‘Ja, het zal druk worden. Een soort Wereldhavendagen, maar dan 6 maanden lang. Rotterdam kan dat wel aan. Het mooie aan Milaan vond ik dat de toegangsprijs in de avond omlaag ging, hierdoor werd het event voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. Een goed voorbeeld voor Expo 2025.’

Type: informatie

De True Value van de World Expo

'Een duurzame toekomst wordt een steeds grotere uitdaging', stelt KPMG. Daarom herkent Het adviesbureau zich goed in de ambitie van World Expo Rotterdam 2025.

Lees verder

Type: informatie

De True Value van de World Expo

Werken bij KPMG betekent werken vanuit een internationaal perspectief. Han van Delden is lid van de Raad van Bestuur van het bedrijf en werkte zelf enkele jaren vanuit het kantoor in New York. ‘Wij herkennen ons heel goed in de thematiek van Expo 2025 en dat geldt ook voor onze klanten. Het concept laat perfect zien waar het de komende tien jaar om gaat.'

Han van Delden'De wereldbevolking trekt massaal naar de steden en de uitdaging zal zijn om dit op een duurzame en verantwoorde wijze te ondersteunen', zegt Van Delden. 'Nederland heeft hiervoor veel nuttige kennis in huis. Vanuit een internationaal perspectief kun je Nederland beschouwen als één grote ‘low density’ stad. Wij laten hier zien dat je met heel veel mensen in een klein gebied op een aangename en verantwoorde manier kunt leven’, aldus Van Delden.

Jerwin TholenKPMG investeert volop in duurzaamheid, simpelweg omdat internationale klanten hierom vragen. Jerwin Tholen is directeur bij KPMG Climate Change and Sustainability Services, een internationaal netwerk van meer dan 700 professionals in 60 landen, toegewijd aan advies-, audit- en belastingadviesdiensten op het gebied van duurzaamheid. ‘Grote ondernemingen, zoals AkzoNobel, Air France-KLM, Unilever en ING zetten stevig in op duurzame groei’, zegt Tholen. ‘De UN Sustainability Goals spreken tot de verbeelding, ook in het bedrijfsleven. Daar sluit het concept van World Expo Rotterdam 2025 perfect op aan. Daarom ondersteunen we het initiatief om de Expo naar Nederland te halen al vanaf het begin. Vanuit mijn team zijn twee mensen werkzaam binnen de Expo-organisatie om te helpen de plannen uit te werken.’

KPMG merkt bij haar internationale klanten dat Nederland wordt gewaardeerd om haar aangename leefklimaat. Tholen: ‘We zien dat bedrijven zich hier vestigen omdat het hier fijn wonen is, ook voor expats. Bovendien biedt Nederland een goed klimaat voor innovatieve ondernemers en start-ups.’ Van Delden vult aan: Nederland is in veel opzichten uniek in de wereld. We hebben hele sterke cases in hoe we omgaan met ons water, onze steden en onze infrastructuur. Hoe gaaf is het om dat straks met de wereld te kunnen delen? Al in de aanloop naar de Expo zouden we een community van wereldsteden kunnen creëren waarin we samen toewerken naar de oplossingen van morgen. Wij willen daar graag onze bijdrage aan leveren.’

In de filosofie van KPMG staat het creëren van zowel economische en maatschappelijke waarde centraal. Het denken in termen van ‘True Value’ van een bedrijf is de toekomst en dat vraagt om een robuuste analyse, strategie en implementatie. KPMG begeleidt bedrijven als Volvo en NS hiermee. Maar het concept past ook bij Expo 2025. Van Delden: ‘We anticiperen met de Expo op toekomstige ontwikkelingen in een breder maatschappelijk perspectief. Dat betekent verder kijken dan alleen naar korte termijn financieel rendement.’

Lees meer publicaties van KPMG over de verstedelijking in de wereld op KPMG.com

Type: video

Expo Milaan overtreft verwachtingen

Expo Milaan is een zeer succesvol evenement geworden. Italië is trots op wat is bereikt.

Type: video

Expo Milaan overtreft verwachtingen

Zaterdag 31 oktober sluit de wereldtentoonstelling in Milaan waar sinds de start in mei meer dan 20 miljoen mensen de poorten zijn gepasseerd. Daarmee is de doelstelling ruimschoots gehaald. Manager Evelien Bijl van het Holland Paviljoen spreekt van een geslaagd evenement maar ziet ook belangrijke leerpunten voor Rotterdam 2025.

De Italianen zijn trots op wat er in de afgelopen zes maanden is bereikt. De Italiaanse premier Matteo Renzi spreekt van een ‘enorm succes’. En volgens zijn minister van Economische Zaken Pier Carlo Padoan is het event voor Italië een belangrijke showcase voor buitenlandse investeerders gebleken.

De Expo trok niet alleen buitenlandse bezoekers maar ook heel veel bezoekers uit Italië zelf. Veel mensen bezochten het Expo-terrein meerdere malen en de goedkope avondtickets (5 euro) waren populair. De grote belangstelling leidde wel tot lange rijen voor de populairste paviljoens.

Rotterdam wil in 2025 voorkomen dat mensen uren in de rij hoeven te staan door te kiezen voor een veel opener concept. Ook zal Rotterdam vooraf vastleggen wat er met de paviljoens en terreinen gebeurt na afloop van de Expo want dat is in Milaan niet geregeld.

 

 

Type: informatie

Expo stimulans voor Nederlandse watersector

Deltacommissaris Wim Kuijken ziet de expo als een belangrijke showcase voor Nederland en de watersector in het bijzonder.

Lees verder

Type: informatie

Expo stimulans voor Nederlandse watersector

Als deltacommissaris is Wim Kuijken verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van het Deltaprogramma. In dit programma staat de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening van Nederland centraal. Wim Kuijken is dan ook niet verbaasd dat het onderwerp ‘water’ een belangrijk thema is voor Expo 2025.

‘Nederland loopt wereldwijd voorop in de manier waarop wij omgaan met ons watermanagement. Wij weten wat het is om te overstromen. Met het Deltaprogramma proberen we dat sedert 2010 gericht te voorkomen. Dat doen we als nationale en regionale overheden samen en met inbreng van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Deze aanpak is inmiddels een exportproduct van ons land. Andere delta’s in de wereld leren ervan en nemen het over.’

De Expo 2025 wordt volgens Kuijken gehouden op de plek waar onze delta het meest kwetsbaar is: daar waar de rivieren en de zee samenkomen. ‘De regio Rijnmond-Drechtsteden is een dichtbevolkt gebied met grote economische betekenis voor Nederland. Economische en ruimtelijke ontwikkeling in Rijnmond-Drechtsteden is alleen mogelijk als de bescherming tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening – ook op lange termijn – op orde is. Dit is één van de meest kwetsbare gebieden waaraan we werken in het Deltaprogramma. Als het hier misgaat, gaat het ook goed mis. Voor mij is het dan ook heel belangrijk dat de World Expo 2025 de stad Rotterdam als basis heeft. Er moet altijd doorgewerkt worden om onze delta veilig te houden en dat geldt dubbel en dwars voor dit gebied.’

Rotterdam Expo 2025 kan veel betekenen voor het Deltaprogramma, maar ook andersom. Er zullen ruimtelijke opgaven komen waarbij economische belangen gekoppeld kunnen worden aan wateropgaven, zowel op het gebied van waterveiligheid als wateroverlast in de stad. Ook zal de Expo 2025 belangrijk zijn om de internationale positie van Nederland te versterken en verder vorm te geven. Kuijken: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de Expo 2025 een belangrijke showcase is voor ons land. Met de Expo kunnen economische ontwikkelingen en belangrijke innovaties, ook op het gebied van water en ruimte, verder worden gerealiseerd en geëxporteerd. 

Type: informatie

Expo 2025 versnelt provinciale agenda

Expo 2025 sluit goed aan bij de bestaande plannen voor de Zuidvleugel, stelt Klaas van Staalduine van de Provincie Zuid-Holland.

Lees verder

Type: informatie

Expo 2025 versnelt provinciale agenda

Als programmamanager Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland was Klaas van Staalduine niet direct overtuigd van het idee om Expo 2025 naar Rotterdam te halen. Maar hij werd al snel enthousiast toen hij de plannen beter leerde kennen. World Expo Rotterdam 2025 biedt namelijk kansen om de economie te vernieuwen, het veelzijdige internationale karakter van de regio uit te dragen en verbreden en (last but not least) meerdere noodzakelijke investeringsprojecten in de provincie versneld tot stand te laten komen, bijvoorbeeld rond energietransitie en ten behoeve van de viersporigheid tussen Rotterdam en Den Haag.

Klaas van Staalduine weet als geen ander hoe Zuid-Holland qua infrastructuur in elkaar zit en waar zaken nog verbeterd kunnen worden. Binnen het samenwerkingsverband Zuidvleugel is hij tevens programmaleider Adaptieve Gebiedsagenda Zuidelijke Randstad en daar ziet hij veel kansen voor aansluiting met de World Expo Rotterdam 2025. 

Om die aansluiting vorm en inhoud te geven zijn er in september 2015 twee bijeenkomsten georganiseerd voor en met de partners van het samenwerkingsverband Zuidvleugel. Immers; hoe wil jij zelf dat je strategische doelen worden aangesloten op de Worldexpo2025 en wat kan ieders eigen bijdrage zijn? De resultaten hiervan zijn dat er (1) meer draagvlak ontstaat in Zuid-Holland voor de World Expo en dat er steeds meer overheden bereid zijn die steun uit te spreken. (2) Het besef groeit steeds meer dat dit evenement voor heel de (Zuidelijke) Randstad van waarde kan zijn; Gouda, Leiden, Delft en Dordrecht hebben voorbeeldprojecten benoemd die aan de Expo kunnen worden gekoppeld. Dat smaakt naar meer en (3) het zorgt voor identificatie van, focus op en versnelling van samenwerking bij concrete ruimtelijke en infrastructurele projecten waarvan de regio én de Expo de vruchten plukken.

Een voorbeeldproject waar de provincie Zuid-Holland op in wil zetten, is het realiseren van een Deltafietspad van Drechtsteden naar de zee. Deze route biedt, zoals Klaas het verwoordt, het Panorama Mesdag van deze eeuw. Langs deze route liggen vele Zuid-Hollandse topsectoren en diverse oude Hollandse steden. De WorldExpo-locaties in Rotterdam, de Warmterotonde, haltes voor vervoer over water en ook Midden-Delfland zijn dichtbij; de Dutch Delta is in al zijn facetten te beleven. ‘Alle plannen liggen wel klaar, veel is al geanalyseerd. Nu is het tijd om stappen te nemen, en de Expo is daarbij onze versneller. Eigenlijk een vorm van management by deadline.’ 

Met de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en World Expo Rotterdam wordt het draagvlak voor de plannen vergroot, komt er een versnelling in de economische processen en infrastructuur, en zal de economie bovendien zichzelf gaan vernieuwen. Daarbij kunnen de Zuidvleugel en de samenwerkende provincie en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag fungeren als platforms om belemmeringen weg te nemen en projecten te versnellen. Hierbij gaat het onder meer om de vier-sporige railverbinding Rotterdam – Den-Haag, verbetering van de internationale connectiviteit, één openbaar vervoerkaart, het Warmtenet / de warmte rotonde en realisatie van fieldlabs. 
Deze inzet is belangrijk voor heel Nederland. ‘Nogmaals, het is tijd om nu actie te ondernemen, en de provincie wil daar graag bij helpen’, aldus Klaas. 

Type: informatie

Technische en sociale innovatie kunnen niet zonder elkaar

Expo 2025 zal in het teken staan van nieuwe duurzame technologie. Aan de innovaties van morgen wordt nu al gewerkt, zoals het future lab ‘Car as Power Plant’ van de TU Delft.

Lees verder

Type: informatie

Technische en sociale innovatie kunnen niet zonder elkaar

Doel van het Delftse future lab ‘Car as Power Plant’ is om een full-size parkeergarage met energieleverende functie neer te zetten. Prof. dr. Ad Van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, legt uit wat dit soort innovaties voor de samenleving kunnen betekenen.

Als ik een ei kook, gooi ik na een paar minuten de meeste energie – in heet water – weer weg. De energie die ik in een auto met benzinemotor gebruik, levert maar voor 20% kracht en voor de overige 80% warmte die verloren gaat. De energie in onze samenleving gebruiken we maar voor 2% nuttig. Om verspilling tegen te gaan, zullen we anders moeten kijken naar wat we verbruiken. We kunnen nieuwe technologieën ontwikkelen, zoals terugwin- en opslagsystemen voor energie. Thuis kan een warmtewisselaar in de gootsteen de warmte terugleiden naar de boiler, bijvoorbeeld. Maar met alleen nieuwe technologie zijn we er niet.
We moeten anders gaan denken. De LED-lamp verbetert de efficiency van licht met een factor 4 vergeleken met de gloeilamp die aan het plafond hing omdat hij veel warmte afgaf. De oorzaak van veel lichtverlies en daarmee energieverlies is die grote afstand tussen lichtproductie en -consumptie. Die is bij LED niet meer nodig. LED verlichting kunnen we integreren in wanden en stoelen; ook tv-schermen zijn in feite LED-lampen die we nieuwe functies kunnen meegeven. In tuinbouwkassen zou LED als ‘groeilicht’ meer tussen de planten moeten hangen dan ver daarboven. In kantoren en instellingen kun je de kleur van de LED-verlichting aanpassen aan de gewenste werksfeer. Er zullen vanuit de techniek intelligente systemen komen die reageren op de sociale situatie. Parkeergarages kunnen de meest energie-efficiënte energiecentrales worden.

Elektrisch rijden op brandstofcel en waterstof levert een hoog rendement. Nu staat een auto 95% van de tijd stil. In en langs steden kunnen we die waterstofauto binnenkort slim benutten om de pieken in vraag en aanbod van elektriciteit op te vangen. Het idee is om daarvoor een grote garage te maken waar auto’s automatisch worden geparkeerd. Naast de parkeergarage staat een installatie die – aangesloten op (bio) gas of (duurzame) elektriciteit – waterstof maakt. Als er vraag naar elektra is, leveren de auto’s via hun brandstofcel stroom aan het net. Op het moment dat door veel aanbod de stroomprijs laag is, wordt er waterstof geproduceerd waarmee de auto’s volgetankt kunnen worden.

Een robot met sensors en camera maakt met de auto vier connecties: met het waterstofnet, ektriciteitsnet, warmtenet en met de controlekamer. De geparkeerde auto’s rijden met een volle tank de garage uit. Parkeren kost niets meer en alle handelingen verlopen geautomatiseerd: de GPS op de mobiele telefoon informeert de garage dat de automobilist eraan komt, de auto staat bij de uitgang klaar en de opbrengst van de geleverde energie minus de getankte waterstof gaat direct naar de rekening van de automobilist. Een parkeergarage met 500 auto’s verandert op deze manier in een elektriciteitscentrale van 50 MW, die met gemak 50.000 woningen van elektriciteit kan voorzien.

Type: video

Young professionals vol ideeën over Expo 2025

50 young professionals kwamen op een mooie nazomerdag bij elkaar om te brainstormen over Expo 2025. Het event was georganiseerd door Rot.Jong. Kijk hier naar een sfeerreportage!

Type: video

Young professionals vol ideeën over Expo 2025

Zo’n vijftig high potentials van grote ondernemingen kwamen in het Rotterdamse Drijvend Paviljoen bij elkaar. Na een korte introductie in de plannen voor de Expo kregen zij een inspirerende lezing van Kai van Hasselt (Shinsekai) over gastvrijheid in Rotterdam en de beginselen van design thinking. Vervolgens werden de deelnemers in groepjes aan het werk gezet door dagvoorzitter Jannelieke Aalstein (team Expo 2025 / Rotterdam Partners).

De opdracht die de jongeren voorgelegd kregen ging over het enthousiasmeren en betrekken van zoveel mogelijk organisaties bij Expo 2025. Een deskundige jury, bestaande uit Marielle Koppenol-Laforce (Houthoff Buruma Advocaten), Harold Linssen (Verolme), Mai Elmar (Cruiseport) en Astrid Jonker (Havenbedrijf) gaf feedback op alle ideeën.

Om in Nederland en daarbuiten Expo 2025 al voorafgaand aan het evenement op het netvlies te krijgen, werden tal van events en interventies bedacht. De jury was enthousiast over het idee om in de aanloop naar de Expo in elke provincie alvast een mobiel paviljoen te bouwen met een regionale expo. In 2025 komen die paviljoens samen op de World Expo in Rotterdam.

Ook het idee van de ‘Expo Tinder’ kreeg veel bijval. Stel je voor, je stapt uit de trein in Rotterdam en je krijgt via een Tinder-achtig sociaal netwerk direct contact met mensen in je omgeving die dezelfde interesse hebben als jij en die je precies kunnen vertellen waar de Expo activiteiten zijn die jou aanspreken. Zo wordt een Expo-bezoek ook een sociale belevenis en haal je er veel meer uit.

Het initiatief om de young professionals bij elkaar te brengen is ontstaan vanuit de samenwerking tussen World Expo Rotterdam 2025 en Rot.Jong. Rot.Jong is een in 2012 opgericht netwerk van young professionals met als doel het wonen en werken in Rotterdam aantrekkelijker te maken voor hoger opgeleide jongeren.

Type: informatie

Expo helpt economie naar volgend niveau

Expo 2025 kan rekenen op de steun van accountant- en adviesgigant EY. Managing partner Rotterdam Bruno Jelgerhuis Swildens vertelt waarom.

Lees verder

Type: informatie

Expo helpt economie naar volgend niveau

World Expo Rotterdam 2025 is van grote betekenis voor de Nederlandse economie, stelt Bruno Jelgerhuis Swildens van EY. Jelgerhuis heeft meer dan 25 jaar ervaring als accountant en corporate finance-adviseur en geeft vanuit het kantoor in Rotterdam leiding aan de EY Transaction Support praktijk in Nederland en België. EY steunt Expo 2025 met raad en daad.

De duurzame insteek van Expo 2025 sluit goed aan bij de kernwaarde verantwoord en duurzaam ondernemerschap van EY. ‘We moeten investeren in duurzaamheid om onze economie naar een volgend niveau te brengen,’ zegt Jelgerhuis. ‘Op de lange termijn worden grondstoffen en energie immers steeds duurder. Alleen via een circulair systeem kunnen we de kostprijs voor bedrijven beheersbaar houden en als economie concurrerend blijven.’

‘We merken dat veel van onze klanten al volop investeren in duurzaamheid,’ zegt Jelgerhuis. Hij vindt dat Nederland het goed doet op dat punt. ‘Nederland is een microdelta, een klein en kwetsbaar gebied waar we met 17 miljoen mensen leven en werken. We slagen er steeds beter in om dat in goede harmonie met de natuur om ons heen te doen. Nederland heeft de wereld veel te bieden als het gaat om duurzaamheid. Dat zouden we meer moeten uitdragen en Expo 2025 is daar een uitstekend podium voor.’

EY ondersteunt op meerdere fronten ondernemerschap en innovatie. EY-klanten worden begeleid bij het realiseren van ecologische, sociale en economische waarde - als geïntegreerd onderdeel van hun onderneming. Bovendien heeft EY het internationale Entrepreneur Of The Year Awards-programma waarmee succesvolle ondernemers in de schijnwerpers worden gezet. Expo 2025 wordt door EY gesteund met een bijdrage ‘in kind’. EY-adviseurs helpen Team Expo met hun kennis over grote infra-projecten.

 

Type: informatie

Duurzaam Midden-Delfland droomt van Expo

Als burgemeester van de duurzaamste gemeente van Nederland ziet Arnoud Rodenburg Expo 2025 als een open uitnodiging om samen te innoveren.

Lees verder

Type: informatie

Duurzaam Midden-Delfland droomt van Expo

De gemeente Midden-Delfland is onlangs uitgeroepen tot duurzaamste gemeente van Nederland. Als burgemeester van Midden-Delfland vindt Arnoud Rodenburg het dan ook fantastisch dat er een initiatief is genomen om een punt te markeren in 2025 dat ervoor zorgt dat we met elkaar op een duurzame manier aan de slag kunnen gaan. ‘Het is een open uitnodiging om volop met elkaar samen te gaan werken en te innoveren’.

Het samenwerken is de gemeente niet onbekend. Midden-Delfland maakt namelijk al deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Vanuit deze organisatie wordt er samengewerkt om de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat te verbeteren in het gebied rondom de steden Rotterdam en Den Haag. Rodenburg ziet met Rotterdam 2025 dan ook mooie kansen om dit gebied tevens op een groene en duurzame manier met elkaar te verbinden. 

Benoemd tot eerste 'Cittaslow' van Nederland, wil de gemeente onder andere voorkomen dat ze middels die mooie innovaties haar authentieke karakter verliest. Het internationale netwerk van Cittaslow stelt de aangesloten gemeenten in staat om samen een toekomst te creëren waarin de kwaliteit van het leven verbeterd wordt door het gebruik van innovaties, maar waarin ook de historie blijft bestaan. Een mooi ideaal, wat binnen het idee van de expo past. 

Ook thematisch ziet de burgemeester van Midden-Delfland de World Expo zitten. Water wordt een belangrijk onderwerp op de Expo en dat maakt het typisch Nederlands. Je kan er dan ook mooi mee aan de slag volgens Rodenburg. En aan de slag, dat zijn ze zeker. Met hun oer-Hollandse polderlandschap met knotwilgen, koeien en dijken is Midden-Delfland volop bezig met duurzame innovaties. Veel van de innovatieve plannen zijn al gericht op het jaar 2025, want: ‘De weg er naartoe is minstens zo belangrijk als het event in 2025 zelf’, aldus de burgemeester. 

Type: informatie

Kansen voor Rotterdam Zuid

‘Ik vind het idee voor de Expo een enorme vondst,' zegt Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Lees verder

Type: informatie

Kansen voor Rotterdam Zuid

Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, kan zich prima vinden in het initiatief om de World Expo in 2025 naar Rotterdam te halen. 'Rotterdam maakt op dit moment een succesvolle periode door, met veel positieve publiciteit. Maar de vraag is wat nu de volgende stap wordt. De Expo biedt in dat opzicht een nieuw perspectief. Het levert nieuwe energie op die we goed kunnen gebruiken.'

Marco Pastors heeft de opdracht om de sociaal-economische positie van de wijken in Rotterdam Zuid te versterken. Binnen een periode van twintig jaar moeten dit stadsdeel aansluiting vinden bij het gemiddelde welvaartsniveau van de grote steden in Nederland. Wat hem betreft zijn de doelstellingen van de Expo goed met het NPRZ te verenigen. ‘De Expo biedt kansen, bijvoorbeeld als het gaat om het verbeteren van de woonomgeving en de bereikbaarheid op Zuid,’ aldus Pastors.

‘Als je niet direct langs de metro woont, heb je hier op Zuid al snel te maken met een half uur extra reistijd naar je werk elders in de Randstad. Al bij de start van het NPRZ in 2011 is afgesproken om hier wat aan te doen, onder meer door een nieuwe OV-verbinding te realiseren. Daar was toen geen geld voor, maar de Expo kan zo’n investering versneld rendabel maken. Op die manier investeer je niet alleen in het evenement maar realiseer je ook een structurele verbetering van de infrastructuur waar de stad op de lange termijn voordeel van heeft.’

Voor Pastors zijn de fysieke investeringen die met een Expo gepaard gaan echter niet de hoofdzaak. Hem gaat het er vooral om dat er nieuw perspectief ontstaat voor de 38.000 Rotterdammers die nu in de bijstand zitten, waaronder ook veel jongeren. ‘De agenda’s van NPRZ en Expo 2025 liggen wat dat betreft op elkaar. De opdracht is om in de komende jaren tienduizenden banen te scheppen. De Expo kan daarbij voor een flinke impuls zorgen. Ik ben er van overtuigd dat we een heel eind gaan komen door de komende jaren te investeren in scholing en werk. Wat dat betreft: als de ambitie van Expo 2025 uitkomt hebben we straks een mooi feest, maar eigenlijk verheug ik mij nog meer op de weg er naartoe.’

Meer informatie over de plannen voor Rotterdam Zuid vindt u op de website van het NPRZ.

Type: informatie

Aboutaleb: de nieuwe economie begint in de stad

World Expo Rotterdam 2025 vraagt om bestuurders met lef en ambitie, zegt burgemeester Aboutaleb.

Lees verder

Type: informatie

Aboutaleb: de nieuwe economie begint in de stad

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam gelooft dat de steden voorop zullen lopen in de omschakeling naar een nieuw duurzaam economisch model. In de HJ Schoo-lezing die hij op 1 september hield, spreekt hij van een ‘derde stedelijke revolutie’. Steeds meer mensen vestigen zich in de steden en daar ontstaat een nieuwe dynamiek met een prominente rol voor particulier initiatief. World Expo Rotterdam 2025 is daar volgens Aboutaleb een goed voorbeeld van. ‘Het vraagt om bestuurders met lef en ambitie om deze droom waar te maken’.

De Rotterdamse burgemeester onderschrijft het economische motief dat ten grondslag ligt aan het initiatief om World Expo 2025 naar Nederland te halen. “In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag staan de traditionele industrie en de tuinbouw aan de vooravond van een transitie naar duurzame verdienmodellen. Denk aan de omzetting van een petrochemische naar een biochemische infrastructuur, hergebruik van CO2 als grondstof in de tuinbouw en slimme energienetten waarbij industriële restwarmte wordt gebruikt om huishoudens of kassen te verwarmen, en duurzaam transport van goederen.” Volgens Aboutaleb moet Nederland zorgen dat het sociaal-economisch een wereldspeler blijft. Daarin moeten de steden het voortouw nemen.

Aboutaleb benadrukt de kracht en de potentie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag: ‘Hier wonen mensen uit alle windstreken. Hier is men gewend om zaken te doen met de hele wereld.’ De regio is verantwoordelijk voor 25 procent van de Nederlandse export en 20 procent van de totale exportverdiensten in Nederland. Na de regio Eindhoven kent de Metropool­regio Rotterdam Den Haag bovendien het grootste aandeel hightech-export van Nederland. Ook een groot deel van de buitenlandse investeringen in Nederland wordt gedaan in de Metropoolregio.

Die internationale oriëntatie van de metropoolregio wordt ondersteund door een goede infrastructuur en drie top universiteiten (Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit) in de top-100 van de Times Higher Education-ranking. Aboutaleb ziet kansen in de verbinding tussen de regionale economie en de economie van de haven. De nabijheid van de haven werkt als een draaischijf van invoer, recycling en upcycling van (afval)materialen en grondstoffen en trekt ondersteunende sectoren zoals logistiek, hightechsysteembeheer en creative design aan, aldus de burgemeester.

Om de sterke economische positie van Nederland in de toekomst te behouden zijn technologische doorbraken en grote investeringen nodig. Daarbij verwacht Aboutaleb veel van privaat initiatief: ‘Nederland, neem je burgers en ondernemers serieus. Zij hebben de ideeën, zij moeten het gaan doen.’ Specifiek noemt Aboutaleb het plan van een groep ondernemers om de World Expo 2025 naar Rotterdam te halen: ‘World Expo's trekken innovatieve ondernemers aan uit heel de wereld. Het is een kans om te laten zien dat we als stad en land tot grootse dingen in staat zijn. Wat hebben deze initiatiefnemers nodig? Geen stoepopzichters, maar bestuurders met lef en ambitie om deze droom waar te maken.’

Lees de gehele lezing van burgemeester Aboutaleb op de website van Elsevier

Type: informatie

De visie van… Ali Bouchrit

“Wat mij aanspreekt is dat World Expo Rotterdam 2025 een volledig privaat initiatief is”, zegt ING regiodirecteur Ali Bouchrit.

Lees verder

Type: informatie

De visie van… Ali Bouchrit

Anderen helpen om succesvol te worden, dat ziet ING als haar voornaamste missie. Het was voor Ali Bouchrit, regiodirecteur Grootbedrijf & Instellingen Zuid-West Nederland van ING, een belangrijke reden om als partner aan te sluiten bij World Expo Rotterdam 2025.

“Wat ons direct aansprak was dat het initiatief van ondernemers kwam, in een tijd – 2013 – waarin de crisis nog volop aanwezig was. Mensen die in een moeilijke tijd initiatief nemen, verdienen onze steun. En we zeiden meteen, als we het doen, doen we het ook goed.”

ING is de grootste partner van het bid World Expo Rotterdam 2025. Maar het bedrijf levert meer dan alleen financiële ondersteuning. “We dragen ook bij met onze kennis en netwerken. ING is een internationale bank en een evenement als de World Expo past daar goed bij. Het past bovendien goed bij onze klanten, zeker ook in Rotterdam waar veel bedrijven wereldwijd actief zijn. Dat maakt dat we de contacten en kennis in huis hebben om de World Expo te ondersteunen. Bijvoorbeeld door de inzet van het ING Economisch Bureau dat helpt met het onderzoeken van de economische effecten van de Expo of door ons marketingapparaat om het initiatief bekendheid te geven.”

Ook thematisch ziet Ali Bouchrit veel aanknopingspunten met zijn bedrijf. “Duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie zijn kernthema’s voor ING en die vinden we 1-op-1 terug in de ambitie van World Expo Rotterdam 2025. Wij helpen graag mee om versnelling te brengen in de transitie naar een meer duurzame, circulaire economie en zien daarin veel kansen voor Nederlandse bedrijven. Onze financiële kennis kan helpen om die versnelling tot stand te brengen en die bieden we dan ook graag aan.”

“Tot slot is het voor mij persoonlijk van veel waarde dat Rotterdam de hoofdlocatie wordt van de Expo. Als internationale stad, in het hart van de delta en van grote economische betekenis voor Nederland, is dit de enige juiste plek.“

 

Type: informatie

De visie van... Hans de Boer

Hans de Boer is voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW en vanaf het begin een groot voorstander van het initiatief om World Expo 2025 naar Nederland te halen.

Lees hier de blog van Hans de Boer

Type: informatie

De visie van... Hans de Boer

VNO-NCW voorzitter Hans de Boer doet verslag van het bezoek aan Expo Milaan op 12 juni. Wat kan Nederland leren van de ervaringen in Italië?

"Afgelopen week had ik met bijna dertig ondernemers een diner in Museo della Scienza e della Technologia Leonardiano di Vinci in Milaan. Het museum is gehuisvest in een oud klooster, we zaten aan een lange tafel in een prachtige eetzaal. Maar meer nog dan van Italiaanse entourage was ik onder de indruk van mijn tafeldame Letizia Moratti, de oud-burgemeester van Milaan, die de World Expo naar haar stad heeft weten te halen. Een vrouw met stijl en gezag, die duidelijk maakte dat we een lange weg te gaan hebben voordat we de World Expo in Rotterdam mogen organiseren.

Want om die reden waren we daar. We hadden die middag over het terrein van de Expo gelopen om inspiratie op te doen voor 2025 en bezochten de paviljoens van ons eigen Nederland en die van de Verenigde Arabische Emiraten, Japan en de Verenigde Staten. Goede gesprekken met de organisatoren uit die landen, ook over hun ervaringen. Het wás heel inspirerend. We zagen wat goed was en wat beter kon. Maar de beste lessen kwamen van Moratti.

Je zult alle landen moeten bezoeken, zei ze, om voldoende stemmen te verzamelen. Oei, dat zijn er veel: minstens 150 landen. En dan niet alleen met de ministers spreken, maar ook met de gedelegeerden die de stem daadwerkelijk uitbrengen. Vertellen hoe goed je programma eruit ziet, is eigenlijk niet zo belangrijk. Vragen wat je met de Expo voor hun land kunt betekenen des te meer. Misschien moeten we ons thema 'Delta in transitie' wel bijstellen, want mensen die in de bergen wonen kunnen zich er niets bij voorstellen.

Volhouden, tot de laatste minuut, daarmee sloot Moratti haar wijze lessen af. Op de laatste dag voor de stemming voerde haar team nog veertig gesprekken. Dat geeft hoop! Volhouden, dat is ons wel toevertrouwd en in het bijzonder de Rotterdamse ondernemer Leendert Bikker die het initiatief heeft genomen de Expo naar Rotterdam te halen. Ik heb er alle vertrouwen in. Het gaat ons lukken!"

Bron: Blog Hans de Boer op de website van VNO-NCW West

Kijk hier naar een video over de reis naar Milaan 

Type: informatie

De stad als broedplaats

Steden trekken meer mensen aan en worden belangrijker als economische centra. Ook voor productie van goederen en eigen energie- en voedselvoorziening.

Lees het hele artikel

Type: informatie

De stad als broedplaats

Als steden het organiserend vermogen in de samenleving weten te faciliteren, ontstaan er meer kleinschalige, lokaal georganiseerde netwerken van producenten en consumenten. Maar in de Noordzeedelta is meer aan de hand.

Door de directe nabijheid van een Mainport bevindt de stad Rotterdam zich in een bijzondere positie, met kwetsbaarheden en kansen. Wereldwijde ontwikkelingen beïnvloeden ook hier de arbeidsmarkt. Bedrijven moeten innoveren om concurrerend te blijven. Chemiebedrijven kunnen de synergie in het industriecluster nog meer benutten, de haven wil een logistieke draaischijf voor Europa blijven, maar weet dat in 2030-2040 het aanbod aan fossiele stromen is veranderd.

De verbinding van stad en haven biedt mogelijkheden voor economische structuurversterking met de sterke clusters en innovatieve crossovers in de stad. Multinationals ontmoeten het MKB in de co-creatie en toepassing van innovatieve technologieën. Ontwikkelingen in ICT, 3D-printing, schone mobiliteit en circulair benutten van grondstoffen zorgen voor innovatieve impulsen door alle
clusters heen. Dat geldt ook voor kennisinstellingen als universiteiten, hbo en mbo, die mensen gekwalificeerd opleiden voor een veranderende arbeidsmarkt. Technologische en sociale innovaties zijn nodig om een stad ‘in de groei’ en een haven-industrieel complex ‘onder druk’ – die beide een transitieproces naar een duurzame toekomst doormaken – voldoende perspectief op werk en een gezond leefklimaat te bieden. 


Niet de overheid, maar de markt en de regionale partners kunnen als geen ander de behoefte aan innovatie definiëren. Met de gemeente als partner onderscheidt Rotterdam vier economische clusters die in publiek-private samenwerking de economische structuur moeten versterken: Clean Tech Delta, Maritime Delta, Medical Delta en Food Delta. Er is een sterke concentratie van bedrijven en kennisinstellingen die gericht zijn op technologie en innovaties in en met verschillende sectoren.

Toch slaagt Nederland er onvoldoende in, en dat geldt ook voor Rotterdam, om uit die concentratie aan kennis maatschappelijke waarde te halen in de vorm van nieuwe investeringen en banen die van belang zijn voor de kwaliteit van leven. De initiatieven als Kenniscentrum RDM & RDM Campus, Versnelling 010, MakerSpace, Clean Tech Delta, Plant One en het Circularity Center zijn nog maar het begin. Inspirerend is het internationale succes van de Rotterdamse adaptatiestrategie die bescherming tegen het water combineert met stadsontwikkeling en tal van bedrijven opdrachten opleverde. De Rotterdamse innovatieclusters zijn er dan ook op gericht het proces van ideeontwikkeling tot realisatie te versnellen. Rotterdam als laboratorium, katalysator en proeftuin voor duurzame stadsontwikkeling en werkgelegenheid.

Bron: Connecting Industries

Type: video

Ondernemers beleven Expo Milaan

Onder leiding van VNO-NCW voorzitter Hans de Boer bezocht een delegatie van 25 ondernemers op 12 juni World Expo Milaan.

Type: informatie

De visie van... Maarten Struijvenberg

Maarten Struijvenberg bekleedt in het Rotterdamse college van B&W de portefeuille Werkgelegenheid en Economie. Wat betekent World Expo 2025 voor hem?

Lees verder

Type: informatie

De visie van... Maarten Struijvenberg

Maarten Struijvenberg bekleedt in het Rotterdamse college van B&W de portefeuille Werkgelegenheid en Economie. Wat betekent World Expo 2025 voor hem?

‘Ik vind het fantastisch dat een groep ondernemers het plan heeft opgevat om de World Expo naar Rotterdam te halen. Als gemeente omarmen we dit soort initiatieven en denken we graag mee hoe we ze kunnen realiseren. Voor Rotterdam is de World Expo interessant omdat het innovatieve ondernemers van over de hele wereld naar de stad trekt. Dat geeft ons nieuwe kansen. De ervaring van andere organiserende steden leert dat er veel lucratieve deals worden gesloten met het gastland.’

Waarom is Rotterdam de juiste stad voor World Expo 2025?

‘Omdat Rotterdam een stad van experimenten is en we hier door de jaren heen hebben laten zien tot grootse dingen in staat te zijn. Het thema van 2025 is duurzaamheid, delta’s in transitie. Een belangrijk onderwerp voor onze stad. Nederland is toonaangevend op gebied van watermanagement en dat willen we graag laten zien. De inzet is om als stad en land internationaal een goede indruk achter te laten.’

Het organiseren van een World Expo vergt een forse investering, is dat het waard?

‘Het is wat mij betreft een voorwaarde dat het de stad wat oplevert. Onze ondernemers moeten er profijt van hebben. Daarbij zullen we ervoor zorgen dat de investeringen duurzaam zijn. We gaan geen hele nieuwe wijk bouwen, zoals andere steden dat in verleden hebben gedaan. We gaan het zo organiseren dat de Expo naadloos past op infrastructuur die er al is of in de planning zit. Gebouwen die gebruikt worden voor de Expo worden zo gepland en gebouwd dat ze later een nieuw leven kunnen krijgen. Er gaat dus niks verloren.’

Is Rotterdam wel groot genoeg voor zo’n internationaal evenement waar miljoenen bezoekers op af komen?

‘Rotterdam wordt internationaal steeds bekender. Niet alleen vanwege de haven, maar ook als vernieuwende stad om te bezoeken. De internationale media tonen zich uiterst lovend over onze nieuwe iconen (Markthal, Centraal Station) en de sfeer in de stad. Daarom is dit hét moment om volgend jaar het bid voor Expo 2025 binnen te halen! Uiteraard kijken we goed naar samenwerkingsmogelijkheden met andere evenementen in Nederland. 2025 is ook het jaar dat Amsterdam haar 750 jarig bestaan viert. Ik denk dat beide evenementen elkaar kunnen versterken, als toeristen van over de hele wereld de twee grootste Nederlandse steden bezoeken.’

 

Type: informatie

Voedsel in de metropoolregio

De Fenix Food Factory is een Rotterdamse culinaire hotspot, maar vooral een lokale hub met voedsel direct uit de regio.

Meer over Rotterdam als culinaire hotspot en metropolitane landbouw

Type: informatie

Voedsel in de metropoolregio

Hel & Verdoemenis, Kaapse Karel, Houten Carrie en nog zo’n 20 soorten: de zelfgebrouwen bieren met aansprekende namen van de Kaapse brouwers uit Rotterdam vinden gretig aftrek. Ze zijn te vinden in de oude Fenixloodsen ‘op de Kaap’ in Katendrecht. De Fenix Food Factory, een concept van de jonge psycholoog Arthur Nijhuis, is een Rotterdamse culinaire hotspot, maar vooral een lokale hub met voedsel direct uit de regio.

Het gebied wordt herontwikkeld. De gemeente biedt ruimte aan nieuwe initiatieven en met een huurcontract voor drie jaar op zak herbergt de oude loods jonge ondernemers die het leveren van verantwoord voedsel als ambacht zien en daarvoor het roer hebben omgegooid. Jordy’s Bakery, Booij kazen, Slagerij Firma Bijten, CiderCider, Stielman koffiebranders: zij zijn de producenten van de broden, kazen, vleessoorten, bieren, ciders, koffie en nog veel meer heerlijkheden. Ook bij Rechtstreex is de voedselketen kort: alle groente, fruit, sappen en gerechten komen uit de agrarische omgeving van Rotterdam. Evenementen, markten en foodtrucks nodigen uit tot steeds weer nieuwe ervaringen.

Een andere benadering van voedselproductie is juist het kijken naar een grotere schaal, maar wel dicht bij de consument. In de verwachte ontwikkeling van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag kunnen de tussenliggende groengebieden als het Westland en Delfland een rol krijgen in wat metropolitane landbouw wordt genoemd.

De metropolitane landbouw wil meer voedselbewustzijn creëren door stad en land weer met elkaar in verbinding te brengen. Hoe aansprekend ook: stadslandbouw of kleinschalige biologische landbouw kunnen niet een hele metropoolregio van voedsel voorzien. Het idee van metropolitane landbouw is dat juist de hoogintensieve landbouw dichtbij de stad voldoende veilige, diverse en duurzame agroproducten moet kunnen leveren. Een voorbeeld is het ontwerp voor gestapelde energieneutrale kassen, waaraan CO2 en restwarmte uit de industrie worden geleverd. Tegelijk zou ook een deel van de landbouwgronden weer terug kunnen worden gegeven aan de natuur. Het idee is interessant, maar het is de vraag of we dit in Nederland zo kunnen en willen organiseren. Een voorbeeld van een mogelijke zelfvoorzienende superregio is ABC-Rijnland (Amsterdam-Brussel-Cologne) waar zeventig miljoen mensen wonen en waar 70% van het oppervlak in cultuur is gebracht, ten koste van natuur. Metropolitane landbouw wil deze scheefgroei voorkomen en waar mogelijk terugdraaien.

Type: informatie

De visie van... Allard Castelein

Allard Castelein, sinds begin 2014 CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, verleent steun aan het initiatief om World Expo Rotterdam 2025 mogelijk te maken.

Lees verder

Type: informatie

De visie van... Allard Castelein

Graag stellen we de mensen voor die vanuit hun organisatie steun verlenen aan het initiatief om World Expo Rotterdam 2025 mogelijk te maken. Deze keer Allard Castelein, sinds begin 2014 CEO van het Havenbedrijf Rotterdam.

De Rotterdamse haven is van grote betekenis voor de Nederlandse economie. De haven is goed voor 180.000 banen en genereert jaarlijks circa 21 miljard euro (3,5% van het BNP) aan inkomsten voor Nederland. Vanuit dat perspectief kijkt Castelein naar de plannen voor de expo. “Willen we de toekomst van de haven zeker stellen dan moeten we vooruit durven denken. Ik geloof daarbij in het stellen van een hoog ambitieniveau en World Expo Rotterdam 2025 past daar goed in. Met de expo kunnen we een flinke stap vooruit zetten in de transitie naar een nieuw economisch model. Wat me aanspreekt is dat we daar nu al mee kunnen beginnen. Het initiatief brengt partijen bij elkaar die gezamenlijk willen investeren in innovatie. Daar hoort het Havenbedrijf zeker bij.”

World Expo Rotterdam 2025 anticipeert op een aanstaande energietransitie en een omslag naar een circulaire economie. Acht Castelein dat geen bedreiging voor de haven? “Laat ik duidelijk zijn: ook in 2025 zal een groot deel van de haven nog steeds draaien om de grondstoffen-, goederen- en energiestromen van nu. Maar daarnaast zie ik goede kansen om nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen die de groeibriljanten kunnen worden van de haven van de toekomst. Daar zijn we nu al volop mee bezig trouwens. Kijk bijvoorbeeld naar de RDM-locatie waar volop innovatie plaatsvindt. Voor mij is de meerwaarde van World Expo Rotterdam 2025 dat het een krachtige impuls geeft aan innovatie, door het realiseren van nieuwe infrastructuur, het stimuleren van ondernemingszin en de kracht van het met elkaar nastreven van een ambitieus doel.”

Type: informatie

Verschuivende verhoudingen

Vandaag de dag houdt veel wereldnieuws verband met geopolitieke spanningen en de beschikbaarheid van fossiele energie voor landen. Wat betekent dit voor Europa en voor Nederland?

Lees hier verder

Type: informatie

Verschuivende verhoudingen

De relatie tussen energie, milieu en welvaart was niet eerder in de wereldgeschiedenis zo sterk, constateert het International Energy Agency (IEA) al in 2013 in zijn World Energy Outlook tot 2035. Inmiddels houdt veel wereldnieuws verband met geopolitieke spanningen en de beschikbaarheid van fossiele energie voor landen. Wat betekent dit voor Europa en voor Nederland?

Er is niks mis met doemscenario’s, mits ze op tijd leiden tot oplossingen. Dat de voorraden fossiele energie eindig zijn, is bekend. Dat de 21e eeuw een keerpunt zal vormen in het gebruik ervan, wordt echter vooral ingegeven door de toenemende bezorgdheid over de opwarming van de aarde en de rol van broeikasgassen als methaan en CO2 in dat zo moeilijk te keren proces. Daarom moet de transitie naar hernieuwbare, CO2-neutrale bronnen van energie worden ingezet. Het stenen tijdperk is ook niet geëindigd doordat de stenen op waren, maar omdat er betere mogelijkheden voorhanden waren, is het bekende mantra van transitieprofessor Jan Rotmans, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een temperatuurstijging van 3.6 graden is inmiddels waarschijnlijker dan de gewenste beperking tot 2 graden, verwacht het IEA. Waar dit de leefomgeving van mensen bedreigt, zal op grote schaal migratie ontstaan. In gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten landen zorgen voor oplossingen op wereldschaal, maar internationale klimaatafspraken komen niet of moeizaam tot stand. Daarnaast lijkt er in de samenleving meer discussie te zijn over doelstellingen die overheden niet gaan halen dan over de kansen die verschillende transitiepaden ons voor een volhoudbare toekomst bieden. De energiemix verandert langzaam, ondanks de groei van duurzame energie uit wind, zon, biomassa en waterkracht. De vooruitzichten die IEA’s hoofdeconoom Fatih Birol begin 2014 voor bestuurders en bedrijven in Rotterdam schetste, geven de urgentie van energietransitie aan.

• De energievraag in de wereld zal in 2035 verdubbeld zijn.

• Duurzame energie voorziet voor 50% in deze groei, maar in 2035 is 75% van de energiemix nog fossiel.

• Vanaf 2020 domineren India en China de vraag naar meer energie en wordt Europa als afzetmarkt minder interessant voor landen die energie kunnen leveren. De VS en Brazilië kunnen in hun eigen vraag voorzien en worden zelfs exporteur van energie.

• Europa is kwetsbaar: de grote regionale verschillen in beschikbaarheid en prijzen voor energie beïnvloeden de economische ontwikkeling en dus de welvaart van mensen in de samenleving.

Een krachtig Europees energiebeleid is nodig om bedrijven en inwoners van de lidstaten ook in de toekomst van voldoende betaalbare energie te kunnen voorzien. Optimale efficiency in het verbruik van energie is een belangrijke pijler, benadrukt het IEA. Twee derde van de Europese faciliteiten voor energieproductie is echter verouderd. Er zijn investeringen voor een combinatie van oplossingen nodig: meer duurzame energie, optimale energie-efficiency en CCS (afvang, hergebruik en opslag van CO2) om in de transitiefase naar een volledig CO2-neutrale samenleving de klimaatproblematiek te beheersen. Nederland kan zich positioneren als gidsland en de aanwezige kennis voor duurzame innovaties op korte termijn toepassen, ook in de rest van de wereld.

Type: informatie

Over het team

Wie zijn de mensen achter Expo 2025?

Ons team

Type: informatie

Over het team

Leendert Bikker | Initiatiefnemer en uitvoerend directeur

Leendert Bikker is initiatiefnemer en uitvoerend directeur van de World Expo Rotterdam 2025. Hij is een ondernemer en ontwikkelaar in hart en nieren. In 1989 richtte hij Bikker Communications Group op, het grootste onafhankelijke bureau voor bedrijfscommunicatie dat later is overgenomen door Havas. Hij is tevens oprichter van BIKKER & Company en voorzitter van het bestuur van het Scapino Ballet Rotterdam en het ROC Zadkine. Voor de World Expo combineert Leendert zijn conceptuele vaardigheden en ervaringen als ondernemer met zijn aspiraties om de wereld een betere plek te maken. 

 

Bart Schrijnen | General manager

Na zijn opleiding Stedenbouwkunde aan de TU Delft werkte Bart Schrijnen bij de projectorganisatie voor Maasvlakte 2 van Havenbedrijf Rotterdam. In dienst en in opdracht van verschillende woningcorporaties, was hij als projectleider tevens verantwoordelijk voor grote stedelijke ontwikkelingen. Ook maakte hij software voor optimalisatie van vastgoedportefeuilles door benutting van data. Bij de World Expo is hij verantwoordelijk voor het uitzetten van de grote lijnen van het project, alsmede het leiden van het team.

 

Hans Waege  | Senior manager Event

Hans Waege PhD is bij World Expo Rotterdam 2025 verantwoordelijk voor het concept van het event. Met zijn team buigt hij zich over zaken als de programmering en de visitor experience. Hans woont in België en werkte eerder onder meer als onderzoeker voor de Universiteit Leuven en als adjunct kabinetschef van de Vlaamse regering. In Nederland is Hans bekend van zijn periode als directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (2009-2014) en diverse bestuursfuncties in de maatschappelijke en culturele sector. 

 

Jolien Wiesenhaan  | Senior manager Holland 2025

Jolien Wiesenhaan is verantwoordelijk voor de marketing van World Expo Rotterdam 2025. Haar missie is om nationaal en internationaal de werving van bezoekers en participanten te organiseren voor het event. In het verlengde daarvan zal zij met diverse partners in Nederland het overkoepelende label Holland 2025 introduceren. Jolien heeft een uitgebreid track record als marketeer en werkte geruime tijd voor multinational Unilever. Momenteel is zij actief als zelfstandig professional en directeur-eigenaar van het Dutch Vision Institute, een bureau dat zich richt op corporate branding van bedrijven en organisaties. Haar stelling: ‘Het verschil tussen succes en falen zit in het weten waar je naar toe wilt.’

 

Jannelieke Aalstein | Senior manager Bid, Lobby en Stemmen

Of Rotterdam World Expo 2025 mag organiseren is uiteindelijk afhankelijk van het besluit van het Bureau International des Expositions (BIE) in Parijs. Deze internationale organisatie, waar Nederland lid van is, zal een keuze maken uit de kandidaatsteden die in de loop van 2016 bekend worden. Jannelieke Aalstein bereidt de nationale lobby voor om het bid in 2016 vanuit Nederland in te kunnen dienen en de internationale lobby die Nederland moet voeren om daarna de wereldwijde concurrentiestrijd aan te kunnen gaan. Haar ervaring als top-adviseur van Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb maakt dat zij kan voortbouwen op een groot bestuurlijk netwerk en ervaring. Jannelieke combineert haar inzet bij World Expo Rotterdam 2025 met haar nieuwe functie als manager Netwerken en Marketing bij Rotterdam Partners, waarin overheid, instellingen en bedrijfsleven samen werken aan de economie en promotie van Rotterdam.

 

Christian Mol | Senior manager Versnelling

Het initiatief voor World Expo Rotterdam 2025 is genomen vanuit een economisch perspectief: het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. World Expo Rotterdam 2025 wil een platform zijn waar innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en investeerders elkaar vinden en versterken in deze gedeelde ambitie. Bankier Christian Mol heeft het op zich genomen om deze missie werkelijkheid te maken. Hij kan daarbij teruggrijpen op een lange ervaring en een groot netwerk in de financiële sector. Christian bekleedde directiefuncties in binnen- en buitenland bij achtereenvolgens ABN-AMRO, Rabobank en Deutsche Bank. 

 

Liesbeth Schipper | Senior manager Ruimte en Infrastructuur

World Expo Rotterdam 2025 is een evenement dat met enkele honderden hectaren aan paviljoens en terreinen en miljoenen bezoekers een enorme impact heeft op de ruimte en infrastructuur van Nederland. Liesbeth Schipper leidt het team dat in kaart brengt hoe World Expo Rotterdam 2025 ruimtelijk kan worden ingepast en wat het betekent voor de infrastructuur om de te verwachten bezoekersstromen veilig en efficiënt te kunnen verwerken. Liesbeth is civiel ingenieur en is vanuit Royal Haskoning DHV toegevoegd aan team World Expo. Eerder werkte zij onder meer voor het Nationaal Delta Programma, het Klimaatprogramma en het Innovatieprogramma Gebieden Energie Neutraal.

 

Bob van den Berg | Senior manager Leren en Werken

World Expo Rotterdam 2025 kan veel nieuwe banen in de Nederland opleveren, zowel tijdens het evenement als daarna. De ambitie is om jonge Rotterdammers al in de aanloop naar de World Expo stageplaatsen, studiepunten en certificaten te laten verdienen. Sociaal ondernemer Bob van den Berg heeft de uitdaging aangenomen om hiertoe een breed programma te ontwikkelen. Hij zal dat samen doen met organisaties die actief zijn op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs. Deze uitdaging sluit goed aan bij de netwerkprojecten en events van zijn bureau Done right, zoals ondermeer de uitrol van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief Bigday.

 

Florentine van Boetzelaer-Tiemstra | Internationale accountmanager

Florentine groeide op in verschillende landen over de hele wereld. Naast haar bacheloropleidingen in Rechten en Internationale Betrekkingen, heeft ze de master Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie van de Rijksuniversiteit Groningen op zak. Voordat ze zich bij de World Expo aansloot, werkte ze bij verscheidene organisaties en bedrijven – waaronder Amnesty International – als een freelance communicatie-adviseur en projectleider. Als internationale accountmanager is ze bij de World Expo Rotterdam 2025 verantwoordelijk voor de internationale lobby en de contacten met het Bureau International des Expositions in Parijs.

 

Harmen Wolf | Projectmanager Business en Wetenschap

Harmen haalde zijn bachelor in Politicologie aan de Universiteit Leiden en master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij was nationaal managing director van De Kleine Consultant, een internationaal non-profit adviesbureau gerund door studenten. Ook werkte hij als junior-medewerker financiën bij D66 en als studentenassistent bij de EUR. Bij de World Expo geeft hij zijn interesse in publiek-private samenwerkingen vorm door zich te ontfermen over het business- en wetenschapsprogramma.

 

Puck Weijnand | Office-assistent

Na haar bachelor Business Administration aan de Hogeschool Tio in Rotterdam, sloot Puck zich bij het World Expo-team aan als projectassistent. Eerder werkte zij voor Sofitel en Ibis, waar ze onderdeel uitmaakte van het managementteam en aanspreekpunt was voor klanten. Deze rol neemt ze ook op zich bij de World Expo, waar ze het team ondersteunt op administratief en organisatorisch vlak.

 

Joelle Mulder | Projectassistent

Joelle heeft een bachelor in Hotel- en Evenementmanagement van de Hogeschool Tio. Tijdens haar studie deed ze een verkoop- en marketingstage bij het Ritz Carlton Hotel in Tenerife op de Canarische Eilanden. Na haar studie rondde ze een onderzoeksproject bij NEM Energy b.v. af en werkte ze als een conferentie- en evenementencoördinator bij het Kurhaus Hotel in Den Haag. Bij de World Expo is ze verantwoordelijk voor alle eventen die voorafgaand aan de Expo plaatsvinden.

 

Michiel Koorenhof | Communicatiemanager

Michiel Koorenhof is vanuit het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam toegevoegd aan team World Expo om te helpen een goede communicatie-infrastructuur op te zetten. Michiel studeerde eind jaren ’80 af aan de Erasmus Universiteit in economische geschiedenis. Hij begon zijn carrière als zelfstandig journalist en tekstschrijver. In 1997 kwam hij in dienst bij het toenmalige bureau van Leendert Bikker, waar hij opgeleid werd tot adviseur en uiteindelijk partner werd. Na negen jaar Bikker stapte hij over naar de gemeente Rotterdam waar hij sindsdien werkzaam is als communicatiemanager.

 

Type: informatie

Leer de Raad van Toezicht kennen

Wie is wie: de Raad van Toezicht van de World Expo 2025.

Wie is wie?

Type: informatie

Leer de Raad van Toezicht kennen

De Stichting World Expo Rotterdam 2025 wordt ondersteund door een Raad van Toezicht bestaande uit ervaren en gerenommeerde leden met verschillende achtergronden. De Raad is verantwoordelijk voor het toezicht houden op de acties van de stichting.

Leer het bestuur kennen:

Charlotte Insinger (voorzitter)

Mevrouw Charlotte M. Insinger,  Master in Business Administration (1965) en voorzitter van de raad, bekleedde verschillende posities bij Shell, Robeco en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ze is onder andere toezichthoudster bij Ballast Nedam en SNS Reaal.

Marielle Koppenol-Laforce

Mw. Prof. mr. M.E. Marielle Koppenol-Laforce (1961) is advocaat en partner bij Houthoff Buruma en hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren aan de Universiteit van Leiden. Ze is lid van de Staatscommissie voor het Internationaal privaatrecht en is redactielid bij verschillende juridische tijdschriften. Ze is tevens International Fellow van de American Bar Foundation. 

Frans van Houten

Drs. Frans van Houten (1960) is sinds 2011 CEO van Royal Philips. Hij bekleedde verschillende posities binnen dit bedrijf in onder andere Nederland, Amerika en Duitsland. In 2004 werd hij benoemd tot CEO van Philips Semiconductors en beklede na de spin-off bij Philips ook de functie van CEO bij NXP.

Roland Pechtold

Drs. Roland Pechtold, Master in Business Administration (1970), bekleedde diverse posities binnen Shell en was ook werkzaam als voorzitter van het Maritiem Museum Rotterdam voordat hij CEO van Nova Terminals werd.

Johan Wakkie

De heer Johan Wakkie (1953) is een voormalig hockeyinternational. Voordat hij directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond werd, stond hij aan het hoofd van P&O bij NOC-NSF. Zowel in 1998 als in 2014 was hij nauw betrokken bij het naar Nederland halen van de Wereld Cup Hockey en het organiseren van bijbehorende evenementen. Wakkie is de voorzitter van het Besturingscomité voor Sport en Cultuur en voorzitter van het Nederlands Blazers Ensemble.

Type: informatie

Welke rol speelt het Bureau International des Expositions?

Het Bureau International des Expositions (BIE) speelt een belangrijke rol binnen de organisatie van een World Expo.

Lees verder

Type: informatie

Welke rol speelt het Bureau International des Expositions?

Het Bureau International des Expositions (BIE) dat werd opgericht in 1928 is een in Parijs gevestigde organisatie die verantwoordelijk is voor het reguleren van alle bids uit verschillende landen, de selectie en organisatie van de World Expo. Iedere vijf jaar leveren landen die de World Expo willen organiseren een bid in bij de BIE. Alle leden van de BIE, anno 2014 bestaande uit 168 landen, zullen vervolgens besluiten welk land het beste bid heeft ingediend.

Het meest recente bid werd gewonnen door Dubai, dat in 2020 het evenement zal organiseren. In 2015 zal de Expo plaatsvinden in Milaan onder het thema ‘Feeding the Planet: Energy for Life’. Ook nadat het bid is veiliggesteld speelt de BIE nog een belangrijke rol. Deze organisatie zorgt namelijk voor de kwaliteit van de World Expo’s en voor het nastreven van de internationale wetten. Tevens wordt er gezorgd voor een platform waarop zowel organisatoren als deelnemers samen kunnen komen en kunnen discussiëren over het evenement. Kortom: geen World Expo zonder die BIE.

Het organiseren van een evenement dat geheel in het teken staat van innovatie en globale betrokkenheid vergt grote inspanning. Stel je voor dat je een feest zou organiseren met gasten van honderden verschillenden nationaliteiten! Er zullen daarom verschillende stappen genomen moeten worden voordat de World Expo daadwerkelijk in 2025 georganiseerd kan worden. Hoe ziet de World Expo levenscyclus eruit? En welke rol speelt de BIE hier precies in?

1.    Indiening van een bid: ieder land dat de wens heeft om een World Expo te organiseren moet een officieel bid indienen bij de BIE. Dit dossier moet aan bepaalde eisen voldoen, zoals de motivatie voor het bid, het aan te bieden terrein and de benodigde financiële middelen om het evenement te kunnen realiseren.

2.    Evaluatie van de bids van verschillende landen: Wanneer het bid tot in de puntjes is uitgewerkt en ingeleverd, bezoekt de BIE alle kandidaten om de haalbaarheid van hun World Expo projecten te toetsen. In dit proces is het van groot belang dat alle kandidaten politieke en publieke steun vinden.

3.    Stem proces: Het proces van de bids van verschillende landen is voorbij. Door middel van een geheime stemming beslist de BIE nu welke nationale overheid de World Expo mag organiseren.

4.    Registratie van de World Expo: Een definitief plan voor de World Expo dient in te worden geleverd bij de BIE nadat het land en een specifieke gaststad zijn geselecteerd.

5.    Uitvoering van de World Expo: Terwijl het evenement langzaam dichtbij komt zet het gastland zich in voor de voorbereiding van de World Expo. Het land zal uitnodigingen versturen naar overheden en organisaties, zal alle culturele en stedelijke ontwikkelen voorbereiden en begint met het verwezenlijken van het Expo terrein.

6.    Het organiseren van de World Expo: Na jaren van voorbereiding komt uiteindelijk het World Expo evenement tot stand: een zes maanden durend internationaal evenement dat experts, artiesten, onderzoekers, toeristen en vele anderen samenbrengt om het gekozen thema gezamenlijk te reflecteren. Lees hier meer over de algemene historie van de World Expo.

7.    Nalatenschap van de Wereld Expo: Het is van groot belang dat een World Expo haar relevantie na het evenement niet verliest. Ook in dit stadium zal de BIE toezicht verlenen.

De Stichting World Expo Rotterdam 2025 houdt zich momenteel bezig met het voorbereiden van het Nederlands bid dat in 2016 ingediend zal worden bij de BIE. In de praktijk betekent dit dat we bezig zijn met al het onderzoek dat nodig is om de World Expo te mogen hosten. Net zoals alle concurrerende landen doen we dit in samenspraak met de BIE die haar professionele expertise zal delen.

Bezoek de officiële website voor meer informatie over die BIE.

Bron afbeelding: Juanedc (Via Flickr Creative Commons)

Bekijk het nieuwsarchief

Partners